Исторически речник
щстт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
щстт сѧщщѫ, щщѹщстшщсттъ, щстть, щсттщстмъ, щстмь, щстм, щстмощстте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
щстѧтъ, щстѧть, щстѧтщствѣщсттащсттещстщст
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
щстмъ, щстмь, щстмщсттещствѣщсттащстхъ, щстхь, щстхщст
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
щстщстхомъ, щстхомь, щстхом, щстхмꙑщстстещстшѧ, щстшѫ, щстша, щстше, щстхѫщстховѣщстста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
щстстещщаахъ, щщахъ, щщаахь, щщахь, щщаах, щщахщщааше, щщашещщааше, щщашещщаахомъ, щщахомъ, щщаахомь, щщахомь, щщаахом, щщахомщщаашете, щщашете, щщаасте, щщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
щщаахѫ, щщахѫ, щщаахѹ, щщахѹщщааховѣ, щщаховѣщщаашета, щщашета, щщааста, щщастащщаашете, щщашете, щщаасте, щщасте
щстт сѧ -щщѫ сѧ -щстш сѧ св Очистя се от грях или от зъл дух, който ми причинява болест; излекувам се іс же ... коснѫ . ꙇ гла емѹ хощѫ штст сѧ. ꙇ ... абе отде прокаꙁа отъ него. ꙇ стъ бꙑстъ М Мк 1.41 З, А. Срв.Мт 8.3 М З А ꙇ въходѧштю емѹ вь еднѫ весь. сърѣте  десѧть прокаженъ мѫжъ ...  бꙑстъ дѫштемъ мь. штстшѧ сѧ М Лк 17.14 З А отъвѣштавъ же съ рее. не десѧть л щстшѧ сѧ ... како не обрѣтѫ сѧ ... дат славꙑ бѹ М Лк 17.17 Изч М З А СК Гр καϑαρίζομαι ꙁістт сѧ стт сѧ стіт сѧ істт сѧ штстт сѧ ꙇштстт сѧ ꙇштістт сѧ Нвб изчистя се, изчиствам се, изчистувам се, изчистям се диал ОА ВА НТ АК Бот МлБТР БТР АР РБЕ ДА