Исторически речник
щст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
щстщьтѫ, щътѫ, щтѫ, щьтѹ, щътѹ, щтѹщьтеш, щътеш, щтешщьтетъ, щътетъ, щтетъ, щьтеть, щътеть, щтеть, щьтет, щътет, щтетщьтемъ, щътемъ, щтемъ, щьтемь, щътемь, щтемь, щьтем, щътем, щтем, щьтемо, щътемо, щтемощьтете, щътете, щтете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
щьтѫтъ, щътѫтъ, щтѫтъ, щьтѹтъ, щътѹтъ, щтѹтъ, щьтѫть, щътѫть, щтѫть, щьтѹть, щътѹть, щтѹть, щьтѫт, щътѫт, щтѫт, щьтѹт, щътѹт, щтѹтщьтевѣ, щътевѣ, щтевѣщьтета, щътета, щтетащьтете, щътете, щтете*щьт*щьт
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*щьтѣмъ*щьтѣте*щьтѣвѣ*щьтѣта*щсъ, *щьтохъ*щьте
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*щьте*щсомъ, *щьтохомъ*щсте, *щьтосте*щсѧ, *щшѧ, *щьтошѧ, *щьтохѫ*щсовѣ, *щьтоховѣ*щста, *щьтоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*щсте, *щьтосте*щьтѣахъ, *щьтѣхъ*щьтѣаше, *щьтѣше*щьтѣаше, *щьтѣше*щьтѣахомъ, *щьтѣхомъ*щьтѣашете, *щьтѣшете, *щьтѣасте, *щьтѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*щьтѣахѫ, *щьтѣхѫ*щьтѣаховѣ, *щьтѣховѣ*щьтѣашета, *щьтѣшета, *щьтѣаста, *щьтѣста*щьтѣашете, *щьтѣшете, *щьтѣасте, *щьтѣсте
щст -щьтѫ -щьтеш св Преброя, изброя, пресметна вамъ же  влас главꙑ вьс щътен сѫтъ М Мт 10.30 З, А. Срв.Лк 12.7 М З А ісѩ въсѩ (въсѩ) кості моѩ СП 21.18 Срв. Е31б 14 Премеря, отмеря. къто съвѣстъ дръжавѫ гнѣва твоего. ї отъ страха твоего ѣрость твоѭ штісті СП 89.11 Изч М З А Е СП Гр ἀριϑμέω ἐξαριϑμέω ἐξαριϑμέομαι ст ꙇштст Нвб Срв изчета ’преброя’ диал ДА