Исторически речник
щаꙁат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
щаꙁатщаꙁаѭ, щаꙁаѫ, щаꙁаѧ, щаꙁающаꙁаш, щаꙁаеш, щаꙁаашщаꙁатъ, щаꙁаетъ, щаꙁаатъ, щаꙁать, щаꙁаеть, щаꙁаать, щаꙁат, щаꙁает, щаꙁаатщаꙁамъ, щаꙁаемъ, щаꙁаамъ, щаꙁамь, щаꙁаемь, щаꙁаамь, щаꙁам, щаꙁаем, щаꙁаам, щаꙁамо, щаꙁаемо, щаꙁаамощаꙁате, щаꙁаете, щаꙁаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
щаꙁаѭтъ, щаꙁаѫтъ, щаꙁаѧтъ, щаꙁаютъ, щаꙁаѭть, щаꙁаѫть, щаꙁаѧть, щаꙁають, щаꙁаѭт, щаꙁаѫт, щаꙁаѧт, щаꙁаютщаꙁавѣ, щаꙁаевѣ, щаꙁаавѣщаꙁата, щаꙁаета, щаꙁаатащаꙁате, щаꙁаете, щаꙁаатещаꙁащаꙁа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
щаꙁамъ, щаꙁамь, щаꙁамщаꙁатещаꙁавѣщаꙁатащаꙁахъ, щаꙁахь, щаꙁахщаꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
щаꙁащаꙁахомъ, щаꙁахомь, щаꙁахом, щаꙁахмꙑщаꙁастещаꙁашѧ, щаꙁашѫ, щаꙁаша, щаꙁаше, щаꙁахѫщаꙁаховѣщаꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
щаꙁастещаꙁаахъ, щаꙁахъ, щаꙁаахь, щаꙁахь, щаꙁаах, щаꙁахщаꙁааше, щаꙁашещаꙁааше, щаꙁашещаꙁаахомъ, щаꙁахомъ, щаꙁаахомь, щаꙁахомь, щаꙁаахом, щаꙁахомщаꙁаашете, щаꙁашете, щаꙁаасте, щаꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
щаꙁаахѫ, щаꙁахѫ, щаꙁаахѹ, щаꙁахѹщаꙁааховѣ, щаꙁаховѣщаꙁаашета, щаꙁашета, щаꙁааста, щаꙁастащаꙁаашете, щаꙁашете, щаꙁаасте, щаꙁасте
щаꙁат -щаꙁаѭ -щаꙁаш несв 1. Изчезвам, изгубвам се, скривам се враѕ же гні ... щѣꙁаѭще ѣко дꙑмъ їщеꙁѫ СП 36.20 ѣкоже іщаꙁаетъ дꙑмъ. тако щеꙁнѫтъ. ѣко таетъ воскъ отъ ліцѣ огнѣ СП 67.3 ѹжаснѫшꙙ сꙙ съмꙙтошꙙ сꙙ ... овъ хъ ꙁѣѧ стоꙗше ... нъ ꙗко мрьтвъ оцѣпааше ... дрѹгꙑ въ ѫтрьн҄хъ прбѣжштхъ штаꙁааше С 466.17 2. Преставам да съществувам, изчезвам аб же аꙁаахѫ танꙑѧ хъ страст.  вьстаꙗхѫ ѹкрѣпьꙗмꙑ С 557.5 Изнемощявам, отпадам, чезна, страдам. ꙁаѹшенъ бꙑстъ. ранꙑ прѧ ... вдъ го беьстьнъ. ꙁаꙁаѧ пае сꙑновъ ловѣъ С 436.7 Образно. їштаꙁаетъ во спене твое дша моѣ. на словеса твоѣ ѹпъвахъ СП 118.81 Изч СП С Гр ἐκλείπω φεύγω ꙁаꙁат аꙁат щѣꙁат штаꙁат іщаꙁат їштаꙁат Вж. при щеꙁнѫт Нвб