Исторически речник
цѣлт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
цѣлт сѧцѣлѭ, цѣлѧ, цѣлюцѣлшцѣлтъ, цѣлть, цѣлтцѣлмъ, цѣлмь, цѣлм, цѣлмоцѣлте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
цѣлѧтъ, цѣлѧть, цѣлѧтцѣлвѣцѣлтацѣлтецѣлцѣл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
цѣлмъ, цѣлмь, цѣлмцѣлтецѣлвѣцѣлтацѣлхъ, цѣлхь, цѣлхцѣл
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
цѣлцѣлхомъ, цѣлхомь, цѣлхом, цѣлхмꙑцѣлстецѣлшѧ, цѣлшѫ, цѣлша, цѣлше, цѣлхѫцѣлховѣцѣлста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
цѣлстецѣлꙗахъ, цѣлѣахъ, цѣлаахъ, цѣлѣхъ, цѣлꙗхъ, цѣлѧахъ, цѣлѧхъ, цѣлꙗахь, цѣлѣахь, цѣлаахь, цѣлѣхь, цѣлꙗхь, цѣлѧахь, цѣлѧхь, цѣлꙗах, цѣлѣах, цѣлаах, цѣлѣх, цѣлꙗх, цѣлѧах, цѣлѧхцѣлꙗаше, цѣлѣаше, цѣлааше, цѣлѣше, цѣлꙗше, цѣлѧаше, цѣлѧшецѣлꙗаше, цѣлѣаше, цѣлааше, цѣлѣше, цѣлꙗше, цѣлѧаше, цѣлѧшецѣлꙗахомъ, цѣлѣахомъ, цѣлаахомъ, цѣлѣхомъ, цѣлꙗхомъ, цѣлѧахомъ, цѣлѧхомъ, цѣлꙗахомь, цѣлѣахомь, цѣлаахомь, цѣлѣхомь, цѣлꙗхомь, цѣлѧахомь, цѣлѧхомь, цѣлꙗахом, цѣлѣахом, цѣлаахом, цѣлѣхом, цѣлꙗхом, цѣлѧахом, цѣлѧхомцѣлꙗашете, цѣлѣашете, цѣлаашете, цѣлѣшете, цѣлꙗшете, цѣлꙗасте, цѣлѣасте, цѣлаасте, цѣлѣсте, цѣлꙗсте, цѣлѧасте, цѣлѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
цѣлꙗахѫ, цѣлѣахѫ, цѣлаахѫ, цѣлѣхѫ, цѣлꙗхѫ, цѣлꙗахѹ, цѣлѣахѹ, цѣлаахѹ, цѣлѣхѹ, цѣлꙗхѹ, цѣлѧахѹ, цѣлѧхѹцѣлꙗаховѣ, цѣлѣаховѣ, цѣлааховѣ, цѣлѣховѣ, цѣлꙗховѣ, цѣлѧаховѣ, цѣлѧховѣцѣлꙗашета, цѣлѣашета, цѣлаашета, цѣлѣшета, цѣлꙗшета, цѣлꙗаста, цѣлѣаста, цѣлааста, цѣлѣста, цѣлꙗста, цѣлѧаста, цѣлѧстацѣлꙗашете, цѣлѣашете, цѣлаашете, цѣлѣшете, цѣлꙗшете, цѣлꙗасте, цѣлѣасте, цѣлаасте, цѣлѣсте, цѣлꙗсте, цѣлѧасте, цѣлѧсте
цѣлт сѧ -цѣлѭ сѧ -цѣлш сѧ св цѣлт сѧ самъ ϑεραπεύω ἐμαυτόν Излекувам се, изцеля се, изцеря се бал ꙇсцѣл сѧ самъ М Лк 4.23 Изч М А сцѣлт сѧ Нвб изцеля се остар ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл МлБТР АР БТР РБЕ