Исторически речник
талꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
талꙗ, талаталѩ, талѧ, талѫ, талетал, талталѭ, талѫ, талѧ, талюталеѭ, талеѫ, талеѧтал, тал
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
тал-----
NfOuNfGuNfDu
---
талꙗ ж МИ Италия [според Диоклециановата административна подялба] — диоцез на Апенинския полуостров [заедно с Реция и Сицилия] стрстъ стго мнⷱ҇ка автонома. епскѹпа. б(ꙑ)въша въ пронетѣ. талѧ. пр дїѡклтанѣ цр Е 29б 11 Изч Е Гр ᾿Ιταλία Нвб Италия