Исторически речник
сѵх  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
сѵх, сѵх, сѵхесѵхꙗ, сѵхѣ, сѵхасѵхю, сѵхѹсѵх, сѵхсѵхꙗ, сѵхѣ, сѵхасѵхемь, сѵхемъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
сѵх, сѵхсѵхю, сѵхе----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
сѵх -ꙗ м ЛИ Исихий — един от 40–те кападокийски войнихристияни, умр. мъченически [ок. 320 г.] в Севастия, Мала Армения [Мала Азия] по времето на имп. Лициний [308—324 г.]. Пр. на 9 март а се мъ мена. дометꙗнъ. сѵх. ꙁмарагдъ С 69.7 Изч С Гр ῾Ησύχιος