Исторически речник
сѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сѫтсѫѫ, сѫѹсѫшсѫтъ, сѫть, сѫтсѫмъ, сѫмь, сѫм, сѫмосѫте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сѫѧтъ, сѫѧть, сѫѧтсѫвѣсѫтасѫтесѫсѫ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сѫмъ, сѫмь, сѫмсѫтесѫвѣсѫтасѫхъ, сѫхь, сѫхсѫ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сѫсѫхомъ, сѫхомь, сѫхом, сѫхмꙑсѫстесѫшѧ, сѫшѫ, сѫша, сѫше, сѫхѫсѫховѣсѫста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сѫстесѫаахъ, сѫахъ, сѫаахь, сѫахь, сѫаах, сѫахсѫааше, сѫашесѫааше, сѫашесѫаахомъ, сѫахомъ, сѫаахомь, сѫахомь, сѫаахом, сѫахомсѫаашете, сѫашете, сѫаасте, сѫасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сѫаахѫ, сѫахѫ, сѫаахѹ, сѫахѹсѫааховѣ, сѫаховѣсѫаашета, сѫашета, сѫааста, сѫастасѫаашете, сѫашете, сѫаасте, сѫасте
сѫт -сѫѫ -сѫш св Пресуша [река, източник на течност] тꙑ растръже істоьнікꙑ  потокꙑ. тꙑ сѫі рѣкꙑ наводьненꙑѩ СП 73.15 а тꙑ ... аре ... кѫдѹ ѹвѣдѣ ꙗже проповѣдаш. хса обскалъ л с акꙑ аꙁъ ... въ ко рѫцѣ ... сѫ крьвьнꙑѧ сѫдꙑ С 512.7 сѫт вно πέσσω τὸν οἶνον Изтрезнея  отъ ѹптꙗ не могѫтъ т въ домꙑ своѧ. пон҄еже много сѫтъ пл ... доньдеже прдѫтъ сво мъ.  мше прведѫтъ въ домꙑ своѧ. же ꙁа ѹтра въстаѭште. гда сѫꙙтъ вно. радѹѭтъ сꙙ ꙁѣло ꙗко ѹ свохъ сѫтъ с дома лежал С 267.16—17 Изч СП С Гр ξηραίνω χωνεύω сѫіт Нвб Ø