Исторически речник
сѣень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
сѣен, сѣеньсѣенꙗ, сѣена, сѣеньꙗсѣеню, сѣенѹ, сѣеньюсѣенмь, сѣеньмь, сѣенмъ, сѣеньмъ, сѣенмь, сѣенмъсѣен, сѣень, сѣенсѣенꙗ, сѣена, сѣеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
сѣен, сѣень, сѣенесѣенмъ, сѣеньмъ, сѣенмь, сѣеньмь, сѣенмъ, сѣенмь, сѣеномъ, сѣенамъсѣен, сѣень, сѣен, сѣенмсѣенхъ, сѣеньхъ, сѣенхь, сѣеньхь, сѣенхъ, сѣенхьсѣен, сѣеньсѣеню, сѣенѹ, сѣенью
NnDu
сѣенма, сѣеньма, сѣенма, сѣенма
сѣень -ꙗ ср Избиване, изколване, посичане отꙿцемъ  матеремь ... ꙁѣло жалꙙштемъ о младꙑхъ ꙙдѣхъ сѣен. гда младенштъ крьвѭ вѳлемъ багърмъ бѣѣше С 397.15 Изч С Гр σφαγή сѣен Нвб Срв изсичане ОА ВА ЕтМл МлБТР АР РБЕ