Исторически речник
съхат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съхатсъшѫ, съшѹсъшешсъшетъ, съшеть, съшетсъшемъ, съшемь, съшем, съшемосъшете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съшѫтъ, съшѹтъ, съшѫть, съшѹть, съшѫт, съшѹтсъшевѣсъшетасъшетесъшсъш
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съшмъ, съшѣмъ, съшамъ, съшмь, съшѣмь, съшамь, съшм, съшѣм, съшамсъште, съшѣте, съшатесъшвѣ, съшѣвѣ, съшавѣсъшта, съшѣта, съшатасъхахъ, съхахь, съхахсъха
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съхасъхахомъ, съхахомь, съхахом, съхахмꙑсъхастесъхашѧ, съхашѫ, съхаша, съхаше, съхахѫсъхаховѣсъхаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съхастесъхаахъ, съхахъ, съхаахь, съхахь, съхаах, съхахсъхааше, съхашесъхааше, съхашесъхаахомъ, съхахомъ, съхаахомь, съхахомь, съхаахом, съхахомсъхаашете, съхашете, съхаасте, съхасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съхаахѫ, съхахѫ, съхаахѹ, съхахѹсъхааховѣ, съхаховѣсъхаашета, съхашета, съхааста, съхастасъхаашете, съхашете, съхаасте, съхасте
съхат -съшѫ -съшеш св Изсъхна, стана сух аште кто въ мьнѣ не прѣбѫдетъ. ꙇꙁвръжетъ сѧ вонъ ѣкоже роꙁга  ꙇсъшетъ М Йо 15.6 З СК ѣко трѣва ѩдро їсъшѫтъ СП 36.2 Изч М З СК СП Гр ξηραίνομαι ἀποξηραίνομαι ꙇсъхат їсъхат Нвб Срв изсъхна ОА ВА НТ АК Бот МлБТР БТР АР РБЕ изсъхвам несв НГер МлБТР АР ДА изсъхнувам НГер МлБТР