Исторически речник
сходатанкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
сходатанкъ, сходатанкьсходатанкасходатанкѹсходатанкъ, сходатанкьсходатанкасходатанкомь, сходатанкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
сходатанцѣсходатанесходатанцсходатанкъ, сходатанкьсходатанкомъ, сходатанкомьсходатанкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
сходатанкꙑсходатанцѣхъ, сходатанцѣхьсходатанкасходатанкѹсходатанкома
сходатанкъ м Ходатай, застъпник хъ. же  їсходатанкъ стъ намъ. вьсѣхъ добръ С 479.27 Изч С Гр πρόξενος їсходатанкъ Нвб Срв ходатай ОА