Исторически речник
схаждат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
схаждатсхаждаѭ, схаждаѫ, схаждаѧ, схаждаюсхаждаш, схаждаеш, схаждаашсхаждатъ, схаждаетъ, схаждаатъ, схаждать, схаждаеть, схаждаать, схаждат, схаждает, схаждаатсхаждамъ, схаждаемъ, схаждаамъ, схаждамь, схаждаемь, схаждаамь, схаждам, схаждаем, схаждаам, схаждамо, схаждаемо, схаждаамосхаждате, схаждаете, схаждаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
схаждаѭтъ, схаждаѫтъ, схаждаѧтъ, схаждаютъ, схаждаѭть, схаждаѫть, схаждаѧть, схаждають, схаждаѭт, схаждаѫт, схаждаѧт, схаждаютсхаждавѣ, схаждаевѣ, схаждаавѣсхаждата, схаждаета, схаждаатасхаждате, схаждаете, схаждаатесхаждасхажда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
схаждамъ, схаждамь, схаждамсхаждатесхаждавѣсхаждатасхаждахъ, схаждахь, схаждахсхажда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
схаждасхаждахомъ, схаждахомь, схаждахом, схаждахмꙑсхаждастесхаждашѧ, схаждашѫ, схаждаша, схаждаше, схаждахѫсхаждаховѣсхаждаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
схаждастесхаждаахъ, схаждахъ, схаждаахь, схаждахь, схаждаах, схаждахсхаждааше, схаждашесхаждааше, схаждашесхаждаахомъ, схаждахомъ, схаждаахомь, схаждахомь, схаждаахом, схаждахомсхаждаашете, схаждашете, схаждаасте, схаждасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
схаждаахѫ, схаждахѫ, схаждаахѹ, схаждахѹсхаждааховѣ, схаждаховѣсхаждаашета, схаждашета, схаждааста, схаждастасхаждаашете, схаждашете, схаждаасте, схаждасте
схаждат -схаждаѭ -схаждаш несв Подготвям [пътя към] нещо еже бо ꙁъло страдат. цѣсарьство бо намъ небесно схажда (вм. схаждатъ, Заимов, Капалдо, с. 406, бел. под линия). а же ꙁьло сътворт. внно намъ вѣнѹ огню  мѫцѣ бꙑваатъ С 406.10 Изч С Гр προξενέω Нвб исхаждам диал ДА Срв изхождам ОА ВА ЕтМл МлБТР БТР АР РБЕ