Исторически речник
стъкат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
стъкатстъкѫ, стъкѹстъешстъетъ, стъеть, стъетстъемъ, стъемь, стъем, стъемостъете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
стъкѫтъ, стъкѹтъ, стъкѫть, стъкѹть, стъкѫт, стъкѹтстъевѣстъетастъетестъцстъц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
стъцѣмъ, стъцѣмь, стъцѣмстъцѣтестъцѣвѣстъцѣтастъкахъ, стъкахь, стъкахстъка
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
стъкастъкахомъ, стъкахомь, стъкахом, стъкахмꙑстъкастестъкашѧ, стъкашѫ, стъкаша, стъкаше, стъкахѫстъкаховѣстъкаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
стъкастестъкаахъ, стъкахъ, стъкаахь, стъкахь, стъкаах, стъкахстъкааше, стъкашестъкааше, стъкашестъкаахомъ, стъкахомъ, стъкаахомь, стъкахомь, стъкаахом, стъкахомстъкаашете, стъкашете, стъкаасте, стъкасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
стъкаахѫ, стъкахѫ, стъкаахѹ, стъкахѹстъкааховѣ, стъкаховѣстъкаашета, стъкашета, стъкааста, стъкастастъкаашете, стъкашете, стъкаасте, стъкасте
стъкат -стъкѫ -стъеш св Изтъка бѣ же хтонъ не шъвенъ. съ връхѹ стъканъ вьсь М Йо 19.23 З  дастъ т акꙑ снѣгъ. одеждѫ водоѭ  дѹхомь стьканѫ С 348.9 Изч М З С Гр ὑφαίνω ὐφαντός ꙇстъкат стькат Нвб изтъка ОА ВА НТ АК Бот Дюв НГер МлБТР БТР АР ДА Срв изткавам диал ДА