Исторически речник
стрѧст сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
стрѧст сѧстрѧсѫ, стрѩсѫ, стрѧсѹстрѧсеш, стрѩсешстрѧсетъ, стрѩсетъ, стрѧсеть, стрѩсеть, стрѧсетстрѧсемъ, стрѩсемъ, стрѧсемь, стрѩсемь, стрѧсем, стрѧсемострѧсете, стрѩсете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
стрѧсѫтъ, стрѩсѫтъ, стрѧсѹтъ, стрѧсѫть, стрѩсѫть, стрѧсѹть, стрѧсѫт, стрѧсѹтстрѧсевѣ, стрѩсевѣстрѧсета, стрѩсетастрѧсете, стрѩсетестрѧс, стрѩсстрѧс, стрѩс
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
стрѧсѣмъ, стрѩсѣмъ, стрѧсѣмь, стрѩсѣмь, стрѧсѣмстрѧсѣте, стрѩсѣтестрѧсѣвѣ, стрѩсѣвѣстрѧсѣта, стрѩсѣтастрѧсъ, стрѩсъ, стрѧсохъ, стрѧсь, стрѩсь, стрѧсохь, стрѧсохстрѧсе, стрѩсе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
стрѧсе, стрѩсестрѧсомъ, стрѩсомъ, стрѧсохъ, стрѧсомь, стрѩсомь, стрѧсохь, стрѧсох, стрѧсохмꙑстрѧсте, стрѩсте, стрѧсостестрѧсѧ, стрѩсѧ, стрѧсѫ, стрѧсошѧ, стрѧсошѫ, стрѧсоша, стрѧсоше, стрѧсохѫстрѧсовѣ, стрѩсовѣ, стрѧсоховѣстрѧста, стрѩста, стрѧсоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
стрѧсте, стрѩсте, стрѧсостестрѧсѣахъ, стрѧсѣхъ, стрѧсѣахь, стрѧсѣхь, стрѧсѣах, стрѧсѣхстрѧсѣаше, стрѧсѣшестрѧсѣаше, стрѧсѣшестрѧсѣахомъ, стрѧсѣхомъ, стрѧсѣахомь, стрѧсѣхомь, стрѧсѣахом, стрѧсѣхомстрѧсѣашете, стрѧсѣшете, стрѧсѣасте, стрѧсѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
стрѧсѣахѫ, стрѧсѣхѫ, стрѧсѣахѹ, стрѧсѣхѹстрѧсѣаховѣ, стрѧсѣховѣстрѧсѣашета, стрѧсѣшета, стрѧсѣаста, стрѧсѣстастрѧсѣашете, стрѧсѣшете, стрѧсѣасте, стрѧсѣсте
стрѧст сѧ -стрѧсѫ сѧ -стрѧсеш сѧ св Разтърся се, разтреса се да сꙙ стрꙙсѫтъ гроб. а мрьтв въперен бѫдѫтъ на вьстан С 425.1 Изч С Гр τινάσσομαι Нвб изтреса се НТ РБЕ ДА