Исторически речник
стръгат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
стръгатстръгаѭ, стръгаѫ, стръгаѧ, стръгаюстръгаш, стръгаеш, стръгаашстръгатъ, стръгаетъ, стръгаатъ, стръгать, стръгаеть, стръгаать, стръгат, стръгает, стръгаатстръгамъ, стръгаемъ, стръгаамъ, стръгамь, стръгаемь, стръгаамь, стръгам, стръгаем, стръгаам, стръгамо, стръгаемо, стръгаамостръгате, стръгаете, стръгаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
стръгаѭтъ, стръгаѫтъ, стръгаѧтъ, стръгаютъ, стръгаѭть, стръгаѫть, стръгаѧть, стръгають, стръгаѭт, стръгаѫт, стръгаѧт, стръгаютстръгавѣ, стръгаевѣ, стръгаавѣстръгата, стръгаета, стръгаатастръгате, стръгаете, стръгаатестръгастръга
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
стръгамъ, стръгамь, стръгамстръгатестръгавѣстръгатастръгахъ, стръгахь, стръгахстръга
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
стръгастръгахомъ, стръгахомь, стръгахом, стръгахмꙑстръгастестръгашѧ, стръгашѫ, стръгаша, стръгаше, стръгахѫстръгаховѣстръгаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
стръгастестръгаахъ, стръгахъ, стръгаахь, стръгахь, стръгаах, стръгахстръгааше, стръгашестръгааше, стръгашестръгаахомъ, стръгахомъ, стръгаахомь, стръгахомь, стръгаахом, стръгахомстръгаашете, стръгашете, стръгаасте, стръгасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
стръгаахѫ, стръгахѫ, стръгаахѹ, стръгахѹстръгааховѣ, стръгаховѣстръгаашета, стръгашета, стръгааста, стръгастастръгаашете, стръгашете, стръгаасте, стръгасте
стръгат -стръгаѭ -стръгаш св Изтръгна, разкъсам ꙇстръганемь жлъ твохъ. ꙇстръгалъ ес вꙿсѧ жлꙑ хъ СЕ 31а 1 Изч СЕ ꙇстръгат Нвб изтръгам диал НГер ДА Срв изтръгвам ОА ЕтМл МлБТР АР БТР РБЕ