Исторически речник
стот  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
стотстоѫ, стоѹстошстотъ, стоть, стотстомъ, стомь, стом, стомостоте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
стоѧтъ, стоѧть, стоѧтстовѣстотастотестосто
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
стомъ, стомь, стомстотестовѣстотастохъ, стохь, стохсто
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
стостохомъ, стохомь, стохом, стохмꙑстостестошѧ, стошѫ, стоша, стоше, стохѫстоховѣстоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
стостестоаахъ, стоахъ, стоаахь, стоахь, стоаах, стоахстоааше, стоашестоааше, стоашестоаахомъ, стоахомъ, стоаахомь, стоахомь, стоаахом, стоахомстоаашете, стоашете, стоаасте, стоасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
стоаахѫ, стоахѫ, стоаахѹ, стоахѹстоааховѣ, стоаховѣстоаашета, стоашета, стоааста, стоастастоаашете, стоашете, стоаасте, стоасте
стот -стоѫ -стош св Източа, пролея, оставя да тече стое кръвь ѣꙁвоѭ ꙁдребръ свохъ СЕ 29а 20 Срв. СЕ29b 12 кꙑпѧщю водѫ ... ꙇже самꙿпсонѹ ... сто. тꙑ  нꙑнѣ влко СЕ 21b 6 водѫ  крьвь сто отъ прободенꙑхъ ребръ свохъ спсъ С 483.17 вдѣхомъ го  свꙙто ребро. ꙗꙁвьшее сꙙ насъ рад.  стовъшѹ крьвь  водѫ С 499.28—29 Изч СЕ С Гр βλύζω προίεμαι Нвб източа ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл АР БТР РБЕ ДА