Исторически речник
стопт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
стопт сѧстоплѭ, стоплѧ, стопѧ, стопьѭ, стоплюстопшстоптъ, стопть, стоптстопмъ, стопмь, стопм, стопмостопте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
стопѧтъ, стопѧть, стопѧтстопвѣстоптастоптестопстоп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
стопмъ, стопмь, стопмстоптестопвѣстоптастопхъ, стопхь, стопхстоп
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
стопстопхомъ, стопхомь, стопхом, стопхмꙑстопстестопшѧ, стопшѫ, стопша, стопше, стопхѫстопховѣстопста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
стопстестопѧхъ, стопѧхь, стопѧхстопѧшестопѧшестопѧхомъ, стопѧхомь, стопѧхомстопѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
стопѧхѹстопѧховѣстопѧстастопѧсте
стопт сѧ -стоплѭ сѧ -стопш св Потъна, претърпя корабокрушение старѣшна бѣхъ корабꙿнкомъ.  стопхомъ сꙙ  погѹбхомъ много мѣн С 120.1 Изч С Гр ναυαγέω Нвб Срв изтопя ОА ВА Дюв ЕтМл БТР АР РБЕ истапям [се] диал ДА