Исторически речник
стовъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
стовъ, стовьстовастовѹстовъ, стовьстовастовомь, стовомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
стовѣстове, стовꙑстовстовъ, стовьстовомъ, стовомьстовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
стовꙑстовѣхъ, стовѣхьстовастовѹстовомастово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
стовастовѹстовостовастовомь, стовомъстовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
стовастовъ, стовьстовомъ, стовомьстовастовꙑстовѣхъ, стовѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
стовѣстовѹстовомастовастовꙑ, стовѫстовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
стовѫ, стовѹстовоѭ, стовоѫ, стовоѧ, стовоюстовѣстовꙑстовъ, стовьстовамъ, стовамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
стовꙑстовамстовахъ, стовахьстовѣстовѹстовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
стовꙑ, стовꙑ, стовостоваго, стоваего, стовааго, стоваго, стового, стовога, стовгостовѹмѹ, стовѹемѹ, стовѹѹмѹ, стовѹмѹ, стовоомѹ, стовомѹ, стовоѹмѹ, стовмѹстовꙑ, стовꙑ, стовостоваго, стоваего, стовааго, стоваго, стового, стовога, стовгостовꙑмь, стовꙑмь, стовꙑмъ, стовꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
стовѣмь, стовѣемь, стовѣѣмь, стовѣамь, стовѣмь, стовѣмъ, стовѣемъ, стовѣѣмъ, стовѣамъ, стовѣмъ, стовомь, стовомъстовꙑ, стовꙑ, стовостовстовꙑхъ, стовꙑхъ, стовꙑхь, стовꙑхь, стовѣхъ, стовѣхьстовꙑмъ, стовꙑмъ, стовꙑмь, стовꙑмь, стовѣмъ, стовѣмьстовꙑѧ, стовꙑꙗ, стовꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
стовꙑм, стовꙑмстовꙑхъ, стовꙑхъ, стовꙑхь, стовꙑхьстоваꙗ, стоваа, стоваѣстовѹю, стовоюстовꙑма, стовꙑмастово, стовое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
стоваго, стоваего, стовааго, стоваго, стового, стовога, стовгостовѹмѹ, стовѹемѹ, стовѹѹмѹ, стовѹмѹ, стовоомѹ, стовомѹ, стовоѹмѹ, стовмѹстово, стовоестоваго, стоваего, стовааго, стоваго, стового, стовога, стовгостовꙑмь, стовꙑмь, стовꙑмъ, стовꙑмъстовѣмь, стовѣемь, стовѣѣмь, стовѣамь, стовѣмь, стовѣмъ, стовѣемъ, стовѣѣмъ, стовѣамъ, стовѣмъ, стовомь, стовомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
стово, стовоестоваꙗ, стоваа, стоваѣ, стоваѧстовꙑхъ, стовꙑхъ, стовꙑхь, стовꙑхь, стовѣхъ, стовѣхьстовꙑмъ, стовꙑмъ, стовꙑмь, стовꙑмь, стовѣмъ, стовѣмьстоваꙗ, стоваа, стоваѣ, стоваѧстовꙑм, стовꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
стовꙑхъ, стовꙑхъ, стовꙑхь, стовꙑхьстовѣстовѹю, стовоюстовꙑма, стовꙑмастоваꙗ, стоваа, стоваѣ, стоваѧстовꙑѧ, стовꙑꙗ, стовѫѭ, стовꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
стовѣ, стовостовѫѭ, стовѹю, стовоѭ, стовоюстовѫѭ, стовоѫ, стовоѧ, стовоюстовѣстовꙑѧ, стовꙑꙗ, стовꙑестовꙑхъ, стовꙑхъ, стовѣхъ, стовꙑхь, стовꙑхь, стовѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
стовꙑмъ, стовꙑмъ, стовѣмъ, стовꙑмь, стовꙑмь, стовѣмьстовꙑѧ, стовꙑꙗ, стовꙑестовꙑм, стовꙑмстовꙑхъ, стовꙑхъ, стовꙑхь, стовꙑхьстовѣстовѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
стовꙑма, стовꙑмастовѣ, стовѣшстовѣшастовѣшѹ, стовѣшюстовѣстовѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
стовѣшемь, стовѣшемъстовѣшстовѣстовѣше, стовѣшстовѣшь, стовѣшъстовѣшемъ, стовѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
стовѣшѧстовѣшстовѣшхъ, стовѣшхьстовѣшастовѣшѹ, стовѣшюстовѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
стовѣе, стовѣ, стовѣшестовѣшастовѣшѹ, стовѣшюстовѣе, стовѣ, стовѣшестовѣшастовѣшемь, стовѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
стовѣшстовѣе, стовѣстовѣша, стовѣшстовѣшь, стовѣшъстовѣшемъ, стовѣшемьстовѣша, стовѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
стовѣшстовѣшхъ, стовѣшхьстовѣшстовѣшѹ, стовѣшюстовѣшемастовѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
стовѣшѧ, стовѣшѫ, стовѣшестовѣшстовѣшѫ, стовѣшѧ, стовѣшѹстовѣшеѭ, стовѣшеѫ, стовѣшеѧ, стовѣшеюстовѣшстовѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
стовѣшѧ, стовѣшѫ, стовѣшестовѣшь, стовѣшъстовѣшамъ, стовѣшамьстовѣшѧ, стовѣше, стовѣшѫстовѣшамстовѣшахъ, стовѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
стовѣшстовѣшѹ, стовѣшюстовѣшамастовѣ, стовѣшстовѣшаго, стовѣшаего, стовѣшааго, стовѣшагостовѣшѹмѹ, стовѣшѹемѹ, стовѣшѹѹмѹ, стовѣшѹмѹ, стовѣшюмѹ, стовѣшюемѹ, стовѣшюѹмѹ, стовѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
стовѣстовѣшаго, стовѣшаего, стовѣшааго, стовѣшагостовѣшмь, стовѣшмь, стовѣшмъ, стовѣшмъстовѣшмь, стовѣшмь, стовѣшмъ, стовѣшмъстовѣстовѣше, стовѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
стовѣшхъ, стовѣшхъ, стовѣшхь, стовѣшхьстовѣшмъ, стовѣшмъ, стовѣшмьстовѣшѧѧ, стовѣшее, стовѣшѫѫстовѣшм, стовѣшмстовѣшхъ, стовѣшхъ, стовѣшхьстовѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
стовѣшѹю, стовѣшююстовѣшма, стовѣшмастовѣе, стовѣ, стовѣшее, стовѣшестовѣшаго, стовѣшаего, стовѣшааго, стовѣшагостовѣшѹмѹ, стовѣшѹемѹ, стовѣшѹѹмѹ, стовѣшѹмѹ, стовѣшюмѹ, стовѣшюемѹ, стовѣшюѹмѹ, стовѣшюмѹстовѣе, стовѣ, стовѣшее, стовѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
стовѣшаго, стовѣшаего, стовѣшааго, стовѣшагостовѣшмь, стовѣшмь, стовѣшмъ, стовѣшмъстовѣшмь, стовѣшмь, стовѣшмъ, стовѣшмъстовѣе, стовѣ, стовѣшее, стовѣшестовѣшаꙗ, стовѣшаѣ, стовѣшаѧстовѣшхъ, стовѣшхъ, стовѣшхь, стовѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
стовѣшмъ, стовѣшмъ, стовѣшмьстовѣшаꙗ, стовѣшаѣ, стовѣшаѧстовѣшм, стовѣшмстовѣшхъ, стовѣшхъ, стовѣшхьстовѣшстовѣшѹю, стовѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
стовѣшма, стовѣшмастовѣшꙗ, стовѣшѣ, стовѣшаꙗстовѣшѧѧ, стовѣшѧѩ, стовѣшѫѫ, стовѣшаѧ, стовѣшее, стовѣшеѥстовѣшстовѣшѫѫ, стовѣшѫѭ, стовѣшѧѧ, стовѣшѧѩ, стовѣшююстовѣшѫѫ, стовѣшѫѭ, стовѣшѧѧ, стовѣшѧѩ, стовѣшюю, стовѣшеѭ, стовѣшеѫ, стовѣшеѧ, стовѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
стовѣшстовѣшꙗ, стовѣшѣстовѣшѧѧ, стовѣшѧѩ, стовѣшѫѫ, стовѣшаѧ, стовѣшее, стовѣшеѥстовѣшхъ, стовѣшхъ, стовѣшхь, стовѣшхьстовѣшмъ, стовѣшмъ, стовѣшмь, стовѣшмьстовѣшѧѧ, стовѣшѧѩ, стовѣшѫѫ, стовѣшаѧ, стовѣшее, стовѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
стовѣшм, стовѣшмстовѣшхъ, стовѣшхъ, стовѣшхь, стовѣшхьстовѣшстовѣшѹю, стовѣшююстовѣшма, стовѣшма
стовъ -ꙑ прил 1. Истински, действителен благословьнъ грꙙдꙑ въ мꙙ господьне. стовꙑ на льжааго съпасъ С 329.8 Верен, достоверен. о семь бо естъ слово стовое М Йо 4.37 хвалѭ тѧ гі ... подавъшааго ... хлѣбъ тво мнѣ. ꙇ слово твое стовое СЕ 36а 21 2. Истински, какъвто трябва да бъде, най–добър  отронкꙑ ꙁакона събраш. а стово гроꙁновь бърат. попѹшташ С 335.1 Искрен, чистосърдечен. пае же вꙿсего стово естъ покаане. еже едноѭ отъстѫпвъше отъ грѣхъ. къ томѹ не въꙁвращат сѧ. къ нмъ СЕ 70а 4 тъгда бо стово покаꙿн. гда бо не рѣѭ ꙿтомо стъ. нъ гда дѣлесꙑ ꙁнамо С 362.18 Божествен, свързван с Бога. егда же прдетъ параклтъ. егоже аꙁъ посълѫ вамъ. отъ оца дхъ стовꙑ ... тъ повѣдаетъ о мнѣ СК Йо 15.26 поꙿто рее льстш нꙑ ѡ богоборꙿе. отъстѫпт отъ ба жвааго ... отъ стовааго цра отъводш С 87.22 колко отъ нашхъ омъ. на рат падошꙙ. црѹ тьлѣньнѹѹмѹ прꙗꙁнь хранꙙште. мꙑ же ꙁа прꙗꙁнь стовааго црѣ. жвота не прѣдамъ л С 91.13 3. Самият, този, точно същият астрь а словѣнс ... ꙁьвѣꙁда ... да мꙑ дрѹгоц оставьше стово слово ра ... положхьмь тажде могѫшть МЛ В19 Изч М СК СЕ С МЛ Гр ἀληϑινός τῆς ἀληϑείας ὁ ὤν τῆς νομοϑεσίας Нвб. Срв истовен диал ДА