Исторически речник
стскат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
стскатстскаѭ, стскаѫ, стскаѧ, стскаюстскаш, стскаеш, стскаашстскатъ, стскаетъ, стскаатъ, стскать, стскаеть, стскаать, стскат, стскает, стскаатстскамъ, стскаемъ, стскаамъ, стскамь, стскаемь, стскаамь, стскам, стскаем, стскаам, стскамо, стскаемо, стскаамостскате, стскаете, стскаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
стскаѭтъ, стскаѫтъ, стскаѧтъ, стскаютъ, стскаѭть, стскаѫть, стскаѧть, стскають, стскаѭт, стскаѫт, стскаѧт, стскаютстскавѣ, стскаевѣ, стскаавѣстската, стскаета, стскаатастскате, стскаете, стскаатестскастска
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
стскамъ, стскамь, стскамстскатестскавѣстскатастскахъ, стскахь, стскахстска
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
стскастскахомъ, стскахомь, стскахом, стскахмꙑстскастестскашѧ, стскашѫ, стскаша, стскаше, стскахѫстскаховѣстскаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
стскастестскаахъ, стскахъ, стскаахь, стскахь, стскаах, стскахстскааше, стскашестскааше, стскашестскаахомъ, стскахомъ, стскаахомь, стскахомь, стскаахом, стскахомстскаашете, стскашете, стскаасте, стскасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
стскаахѫ, стскахѫ, стскаахѹ, стскахѹстскааховѣ, стскаховѣстскаашета, стскашета, стскааста, стскастастскаашете, стскашете, стскаасте, стскасте
стскат -стскаѭ -стскаш несв Изстисквам, изцеждам  кръв текѫшт ꙗꙁвѣ божꙗ тѣла съмѣш стскат ѭ С 457.8 Изч С Гр ἐκμάσσω Нвб истискам диал Дюв ДА Срв изстисквам ОА ВА НТ МлБТР БТР АР РБЕ