Исторически речник
стаат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
стаатстааѭ, стааѫ, стааѧ, стааюстааш, стааеш, стааашстаатъ, стааетъ, стааатъ, стаать, стааеть, стааать, стаат, стаает, стааатстаамъ, стааемъ, стааамъ, стаамь, стааемь, стааамь, стаам, стааем, стааам, стаамо, стааемо, стааамостаате, стааете, стааате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
стааѭтъ, стааѫтъ, стааѧтъ, стааютъ, стааѭть, стааѫть, стааѧть, стаають, стааѭт, стааѫт, стааѧт, стааютстаавѣ, стааевѣ, стааавѣстаата, стааета, стааатастаате, стааете, стааатестаастаа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
стаамъ, стаамь, стаамстаатестаавѣстаатастаахъ, стаахь, стаахстаа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
стаастаахомъ, стаахомь, стаахом, стаахмꙑстаастестаашѧ, стаашѫ, стааша, стааше, стаахѫстааховѣстааста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
стаастестааахъ, стаахъ, стааахь, стаахь, стааах, стаахстаааше, стаашестаааше, стаашестааахомъ, стаахомъ, стааахомь, стаахомь, стааахом, стаахомстааашете, стаашете, стааасте, стаасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
стааахѫ, стаахѫ, стааахѹ, стаахѹстаааховѣ, стааховѣстааашета, стаашета, стаааста, стаастастааашете, стаашете, стааасте, стаасте
стаат -стааѭ -стааш несв Източвам, изтисквам, изцеждам ѣко бескврънъно тѣло сътѧжавъш. кръвѫ мастъ стааеш Е 34б 7 Изч Е Гр προχέω Нвб изтачам диал ДА Срв изтичам ОА ВА НТ ЕтМл МлБТР АР РБЕ