Исторически речник
ссна  
ссна [А 122b 14] вж ссн