Исторически речник
спрошень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
спрошен, спрошеньспрошенꙗ, спрошена, спрошеньꙗспрошеню, спрошенѹ, спрошеньюспрошенмь, спрошеньмь, спрошенмъ, спрошеньмъ, спрошенмь, спрошенмъспрошен, спрошень, спрошенспрошенꙗ, спрошена, спрошеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
спрошен, спрошень, спрошенеспрошенмъ, спрошеньмъ, спрошенмь, спрошеньмь, спрошенмъ, спрошенмь, спрошеномъ, спрошенамъспрошен, спрошень, спрошен, спрошенмспрошенхъ, спрошеньхъ, спрошенхь, спрошеньхь, спрошенхъ, спрошенхьспрошен, спрошеньспрошеню, спрошенѹ, спрошенью
NnDu
спрошенма, спрошеньма, спрошенма, спрошенма
спрошень -ꙗ ср Измолване, искане с молба о сп(р)ошен тѣлесе гнѣ М 77а 30 Срв. М133а 19 о споⷬ҇шен аплмъ М 77а 26 Изч М Гр αἴτησις ἐξαίτησις спрошен Нвб изпрошение книж остар ВА