Исторически речник
спраꙁнт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
спраꙁнтспражнѭ, спраꙁнѭ, спраꙁнѧ, спраꙁнюспраꙁншспраꙁнтъ, спраꙁнть, спраꙁнтспраꙁнмъ, спраꙁнмь, спраꙁнм, спраꙁнмоспраꙁнте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
спраꙁнѧтъ, спраꙁнѧть, спраꙁнѧтспраꙁнвѣспраꙁнтаспраꙁнтеспраꙁнспраꙁн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
спраꙁнмъ, спраꙁнмь, спраꙁнмспраꙁнтеспраꙁнвѣспраꙁнтаспраꙁнхъ, спраꙁнхь, спраꙁнхспраꙁн
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
спраꙁнспраꙁнхомъ, спраꙁнхомь, спраꙁнхом, спраꙁнхмꙑспраꙁнстеспраꙁншѧ, спраꙁншѫ, спраꙁнша, спраꙁнше, спраꙁнхѫспраꙁнховѣспраꙁнста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
спраꙁнсте*спраꙗахъ*спраꙗаше*спраꙗаше*спраꙗахомъ*спраꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*спраꙗахѫ*спраꙗаховѣ*спраꙗашета*спраꙗашете
спраꙁнт -спражнѭ -ꙁпраꙁнш св 1. Изпразня [от хора], обезлюдя благословьнъ грꙙдꙑ адова селшта спраꙁнтъ. а небесьна жлшта. многꙑхъ съпасаѭштхъ сꙙ. спльнтъ С 342.4 2. Премахна, унищожа, обезсиля [закон] сего раді прѣставі . сего раді спраꙁні . ꙁане не може его съвръшіті. ꙁане не може его ісправіт. ѣко тѧжъка сѫшта К 6b 9 Изч К С Гр κενόω κατηγορέω спраꙁніт Нвб изпразня ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл МлБТР АР БТР РБЕ ДА