Исторически речник
спот  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
спот*спонѫ*спонеш*спонетъ*спонемъ*спонете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
*спонѫтъ*споневѣ*спонете*спонета*спон*спон
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*спонѣмъ*спонѣте*спонѣва*спонѣтаспохъ, спохь, спохспо
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
споспохомъ, спохомь, спохом, спохмꙑспостеспошѧ, спошѫ, споша, спошеспоховѣспоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
спосте*спонѣахъ*спонѣаше*спонѣаше*спонѣахомъ*спонѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*спонѣахѫ*спонѣаховѣ*спонѣашета*спонѣашете
спот -спонѫ -спонеш св Почина си, отпочина си, възстановя силите си мат же го  не сповъш въꙁдѣвъш рѫцѣ  текѫшт де плаѫшт сꙙ до стааго мѫжа С 43.27 трѹдъна мꙙ сѫтъ отъ шъствꙗ пѫтьнааго. повелѣ на мꙙкъцѣѣмъ семъ одрѣ пот м. нꙑн҄ѣ ѹбо спохъ  въꙁмогохъ С 118.24 Изч С Гр ἀναπαύομαι ἀνακτάομαι Нвб изпочина диал ОА НГер ДА