Исторически речник
сповѣдоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сповѣдоватсповѣдѹѭ, сповѣдѹѫ, сповѣдѹѧ, сповѣдѹюсповѣдѹш, сповѣдѹеш, сповѣдѹѹшсповѣдѹтъ, сповѣдѹетъ, сповѣдѹѹтъ, сповѣдѹть, сповѣдѹеть, сповѣдѹѹть, сповѣдѹт, сповѣдѹет, сповѣдѹѹтсповѣдѹмъ, сповѣдѹемъ, сповѣдѹѹмъ, сповѣдѹмь, сповѣдѹемь, сповѣдѹѹмь, сповѣдѹм, сповѣдѹем, сповѣдѹѹм, сповѣдѹмо, сповѣдѹемо, сповѣдѹѹмосповѣдѹте, сповѣдѹете, сповѣдѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сповѣдѹѭтъ, сповѣдѹѫтъ, сповѣдѹѧтъ, сповѣдѹютъ, сповѣдѹѭть, сповѣдѹѫть, сповѣдѹѧть, сповѣдѹють, сповѣдѹѭт, сповѣдѹѫт, сповѣдѹѧт, сповѣдѹютсповѣдѹвѣ, сповѣдѹевѣ, сповѣдѹѹвѣсповѣдѹта, сповѣдѹета, сповѣдѹѹтасповѣдѹте, сповѣдѹете, сповѣдѹѹтесповѣдѹсповѣдѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сповѣдѹмъ, сповѣдѹмь, сповѣдѹмсповѣдѹтесповѣдѹвѣсповѣдѹтасповѣдовахъ, сповѣдовахь, сповѣдовахсповѣдова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сповѣдовасповѣдовахомъ, сповѣдовахомь, сповѣдовахом, сповѣдовахомꙑсповѣдовастесповѣдовашѧ, сповѣдовашѫ, сповѣдоваша, сповѣдоваше, сповѣдовахѫсповѣдоваховѣсповѣдоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сповѣдовастесповѣдоваахъ, сповѣдовахъ, сповѣдоваахь, сповѣдовахь, сповѣдоваах, сповѣдовахсповѣдовааше, сповѣдовашесповѣдовааше, сповѣдовашесповѣдоваахомъ, сповѣдовахомъ, сповѣдоваахомь, сповѣдовахомь, сповѣдоваахом, сповѣдовахомсповѣдоваашете, сповѣдовашете, сповѣдоваасте, сповѣдовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сповѣдоваахѫ, сповѣдовахѫ, сповѣдоваахѹ, сповѣдовахѹсповѣдовааховѣ, сповѣдоваховѣсповѣдоваашета, сповѣдовашета, сповѣдовааста, сповѣдовастасповѣдоваашете, сповѣдовашете, сповѣдоваасте, сповѣдовасте
сповѣдоват -сповѣдѹѭ -сповѣдѹш несв Изповядвам [вярата си в Бога] сна бжꙗ ... въпльштъша сꙙ отъ стꙑѧ дѣвꙑ богородцꙙ. сповѣдоват того кѹпꙿно ба  ловѣка С 533.8 стѫѭ бо троцѫ право сповѣдавъш.  тѫ доблѣшмъ право сповѣдоват прѣдавъш ... небеснꙑѧ гражданꙑ творѧтъ С 542.28 Изч С Нвб изповядувам остар ОА ВА ЕтМл МлБТР