Исторически речник
сповѣдат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сповѣдат сѧсповѣдаѭ, сповѣдаѫ, сповѣдаѧ, сповѣдаюсповѣдаш, сповѣдаеш, сповѣдаашсповѣдатъ, сповѣдаетъ, сповѣдаатъ, сповѣдать, сповѣдаеть, сповѣдаать, сповѣдат, сповѣдает, сповѣдаатсповѣдамъ, сповѣдаемъ, сповѣдаамъ, сповѣдамь, сповѣдаемь, сповѣдаамь, сповѣдам, сповѣдаем, сповѣдаам, сповѣдамо, сповѣдаемо, сповѣдаамосповѣдате, сповѣдаете, сповѣдаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сповѣдаѭтъ, сповѣдаѫтъ, сповѣдаѧтъ, сповѣдаютъ, сповѣдаѭть, сповѣдаѫть, сповѣдаѧть, сповѣдають, сповѣдаѭт, сповѣдаѫт, сповѣдаѧт, сповѣдаютсповѣдавѣ, сповѣдаевѣ, сповѣдаавѣсповѣдата, сповѣдаета, сповѣдаатасповѣдате, сповѣдаете, сповѣдаатесповѣдасповѣда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сповѣдамъ, сповѣдамь, сповѣдамсповѣдатесповѣдавѣсповѣдатасповѣдахъ, сповѣдахь, сповѣдахсповѣда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сповѣдасповѣдахомъ, сповѣдахомь, сповѣдахом, сповѣдахмꙑсповѣдастесповѣдашѧ, сповѣдашѫ, сповѣдаша, сповѣдаше, сповѣдахѫсповѣдаховѣсповѣдаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сповѣдастесповѣдаахъ, сповѣдахъ, сповѣдаахь, сповѣдахь, сповѣдаах, сповѣдахсповѣдааше, сповѣдашесповѣдааше, сповѣдашесповѣдаахомъ, сповѣдахомъ, сповѣдаахомь, сповѣдахомь, сповѣдаахом, сповѣдахомсповѣдаашете, сповѣдашете, сповѣдаасте, сповѣдасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сповѣдаахѫ, сповѣдахѫ, сповѣдаахѹ, сповѣдахѹсповѣдааховѣ, сповѣдаховѣсповѣдаашета, сповѣдашета, сповѣдааста, сповѣдастасповѣдаашете, сповѣдашете, сповѣдаасте, сповѣдасте
сповѣдат сѧ -сповѣдаѭ сѧ -сповѣдаш сѧ несв 1. Изповядвам се, признавам си извършени грехове, прегрешения, простъпки и под ꙇсповѣдаѭ сѧ пръвое бѹ вꙿседръжтелю. ꙇ тебѣ ое. вꙿсѣхъ бещслънꙑхъ мохъ грѣхъ СЕ 68а 13 нъ аще сповѣдаѩ сѧ. млътѹетъ сѧ (!) своемѹ господнѹ. да покрꙑѭтъ сѧ емѹ дѣла его. ꙇ млость ѹлѹтъ СЕ 68b 19 въ црькв падаѧ на лц свомъ. сповѣдааше сꙙ бѹ съ стенанїмъ.  съ слъꙁам С 168.9—10 къ богѹ съгрѣш даудъ. томѹ сꙙ сповѣда С 361.1 скръбьнъ вамъ сповѣдаѭ сꙙ. ветъхꙑѧ страст погонꙙ С 429.21  колѣнѣ прѣклонвъ сповѣдааше сꙙ богов. бѧ беꙁ млсⷪт въ своѧ прьс.  съ плаемъ  многꙑмъ рꙑданемъ глаголааше С 527.30  съ таковꙑмъ велкꙑмъ покаꙗнмъ. сповѣдаѧ сѧ до десꙙт лѣтꙿ. въ пештерѣ то ... трѣвѫ ... ꙗдѣаше С 528.23 Извършвам тайнството изповед, покайвам се пред духовно лице. ⷩ҇ наⷣ҇ сповѣⷿ҇дащꙇмь сѧ СЕ 66b 1 тѣмьже хотѧ ꙇсповѣдат сѧ. сце длъженъ естъ глат СЕ 67b 21 ꙇ падеⷮ҇ нць на ꙁем. хотѧ ꙇсповѣдат сѧ. ꙇ глⷮ҇е ерѣ надь нмь молтвѫ сⷿ҇ СЕ 72а 2—3 2. Обявявам, признавам, че вярвам в Бога піѡн сповѣдавꙑ сꙙ самъ крьстꙗнъ. жвѹ ꙁгорѣт повелѣхомъ С 140.23 3. Славя, прославям, възславям съ рее. ꙇсповѣдаѭ т сѧ отъе г небѹ  ꙁем. ѣко ѹталъ ес се отъ прѣмѫдрꙑхъ  раꙁѹмънꙑхъ. ꙇ ѣвлъ ѣ ес младеньцемъ М Мт 11.25 З ꙇ та въ тъ асъ прставъш сповѣдааше сѧ гв. ꙇ глаше о немь. вьсѣмъ аѭштмъ ꙁбавленѣ въ мѣ М Лк 2.38 З А СК тѣмже ѹбо въꙁносмъ жрътвѫ хвалѣ вꙑнѫ бв сїрѣъ плодъ ѹстнамъ. сповѣдаѫщем сѧ мен его Е 34а 16—17 їсповѣдате сѩ гю въ гослехъ (!) во псалътꙑрі десѩтьстрѹньнѣ поіте емѹ СП 32.2 благо естъ ісповѣдаті сѩ гю. ї пѣті мѩ твое вꙑшьнеі СП 91.2 їсповѣдаіте сѩ емѹ. хваліте імѩ его. ѣко благъ гь СП 99.4 їсповѣдаїте сѩ гві ѣко благъ. ѣко въ вѣкъ млость его. їсповѣдаїте сѩ бѹ бгмь СП 135.2  напае сповѣдаахѫ сꙙ бв. ꙗко такъ даръ данъ бꙑстъ странамъ хъ С 568.23—24 М З А СК Е СП СЕ С Гр ἐξομολογέω ἐξομολογέομαι ὁμολογέω ἀνϑομολογέομαι ісповѣдаті сѩ їсповѣдаті сѩ ꙇсповѣдат сѧ ісповѣдат сѧ Нвб Срв изповядвам се ОА ВА НТ Дюв НГер МлБТР БТР АР РБЕ