Исторически речник
сплѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сплѣт*сплѣвѫ*сплѣвеш*сплѣветъ*сплѣвемъ*сплѣвете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
*сплѣвѫтъ*сплѣвевѣ*сплѣвета*сплѣвете*сплѣв*сплѣв
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*сплѣвѣмъ*сплѣвѣте*сплѣвѣвѣ*сплѣвѣта*сплѣхъ*сплѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*сплѣ*сплѣхомъ*сплѣсте*сплѣшѧ*сплѣховѣ*сплѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*сплѣсте*сплѣвѣахъ*сплѣвѣаше*сплѣвѣаше*сплѣвѣахомъ*сплѣвѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*сплѣвѣахѫ*сплѣвѣаховѣ*сплѣвѣашета*сплѣвѣашете
сплѣт -сплѣвѫ -сплѣвеш св Оплевя, изплевя не добро л сѣмѧ сѣлъ ес на селѣ твоемь. отъ кѹдѫ ѹбо матъ плѣвелъ ... хощеш л ѹбо да шедьше сплѣвемъ ѩ М Мт 13.28 Изч М З Гр συλλέγω Нвб изплевя ОА ВА НТ Дюв НГер МлБТР БТР АР РБЕ