Исторически речник
сплест  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сплестсплетѫ, сплетѹсплетешсплететъ, сплететь, сплететсплетемъ, сплетемь, сплетем, сплетемосплетете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сплетѫтъ, сплетѹтъ, сплетѫть, сплетѹть, сплетѫт, сплетѹтсплетевѣсплететасплететесплетсплет
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сплетѣмъ, сплетѣмь, сплетѣмсплетѣтесплетѣвѣсплетѣта*сплетохъ*сплете
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*сплете*сплетохомъ*сплетосте*сплетошѧ*сплетоховѣ*сплетоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*сплетостесплетѣхъ, сплетѣхь, сплетѣх, сплетѧхъ, сплетѧхь, сплетѧхсплетѣше, сплетѧшесплетѣше, сплетѧшесплетѣхомъ, сплетѣхомь, сплетѣхом, сплетѧхомъ, сплетѧхомь, сплетѧхомсплетѣшете, сплетѣсте, сплетѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сплетѣхѫ, сплетѣхѹ, сплетѧхѹсплетѣховѣ, сплетѧховѣсплетѣшета, сплетѣста, сплетѧстасплетѣшете, сплетѣсте, сплетѧсте
сплест -сплетѫ -сплетеш св Изплета, сплета сплетъше вѣнець отъ трънѣ. въꙁложшѧ на главѫ емѹ СЕ 49b 25—50а 1 вѣньцꙙ сплете себѣ сльꙁънꙑмъ тоенмъ С 274.16—17 юда ... сло сплетъ дꙗволѹ. ꙁвѣстъ сꙙ сътврⷪ С 363.3 Изч СЕ С Гр πλέκω πλοκή Нвб изплета ОА ВА НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл БТР ДА