Исторически речник
слѣдт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
слѣдтслѣждѫ, слѣждѹслѣдшслѣдтъ, слѣдть, слѣдтслѣдмъ, слѣдмь, слѣдм, слѣдмослѣдте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
слѣдѧтъ, слѣдѧть, слѣдѧтслѣдвѣслѣдтаслѣдтеслѣдслѣд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
слѣдмъ, слѣдмь, слѣдмслѣдтеслѣдвѣслѣдтаслѣдхъ, слѣдхь, слѣдхслѣд
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
слѣдслѣдхомъ, слѣдхомь, слѣдхом, слѣдхмꙑслѣдстеслѣдшѧ, слѣдшѫ, слѣдша, слѣдше, слѣдхѫслѣдховѣслѣдста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
слѣдстеслѣждаахъ, слѣждахъ, слѣжахъ, слѣждаахь, слѣждахь, слѣжахь, слѣждаах, слѣждах, слѣжахслѣждааше, слѣждаше, слѣжашеслѣждааше, слѣждаше, слѣжашеслѣждаахомъ, слѣждахомъ, слѣжахомъ, слѣждаахомь, слѣждахомь, слѣжахомь, слѣждаахом, слѣждахом, слѣжахомслѣждаашете, слѣждашете, слѣжашете, слѣждаасте, слѣждасте, слѣжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
слѣждаахѫ, слѣждахѫ, слѣжахѫ, слѣждаахѹ, слѣждахѹ, слѣжахѹслѣждааховѣ, слѣждаховѣ, слѣжаховѣслѣждаашета, слѣждашета, слѣжашета, слѣждааста, слѣждаста, слѣжастаслѣждаашете, слѣждашете, слѣжашете, слѣждаасте, слѣждасте, слѣжасте
слѣдт -слѣждѫ -слѣдш св Проследя, тръгна по следите дна отъ мьн сѫштхъ въ лаодк҄. вь пскѹп градѣ. слѣдвъш въ слѣдъ го прде въ к҄есарѭ С 233.2 ꙁдохъ ꙁ града епскѹпьꙗ. вьꙁскаѭшт слѣдꙙшт (вм.  слѣдѧшт, Север., с. 233, бел. под линия) мого господна С 233.16—17 Изч С Гр ἐξιχνιάζω Нвб изследя ВА