Исторически речник
скꙑпѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
скꙑпѣтскꙑплѭ, скꙑплѧ, скꙑпѧ, скꙑпьѭ, скꙑплюскꙑпшскꙑптъ, скꙑпть, скꙑптскꙑпмъ, скꙑпмь, скꙑпм, скꙑпмоскꙑпте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
скꙑпѧтъ, скꙑпѧть, скꙑпѧтскꙑпвѣскꙑптаскꙑптескꙑппскꙑпп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
скꙑппмъ, скꙑппмь, скꙑппмскꙑпптескꙑппвѣскꙑпптаскꙑпѣхъ, скꙑпѣхь, скꙑпѣхскꙑпѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
скꙑпѣскꙑпѣхомъ, скꙑпѣхомь, скꙑпѣхом, скꙑпѣхмꙑскꙑпѣстескꙑпѣшѧ, скꙑпѣшѫ, скꙑпѣша, скꙑпѣше, скꙑпѣхѫскꙑпѣховѣскꙑпѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
скꙑпѣстескꙑпѣахъ, скꙑпѣхъ, скꙑпѣахь, скꙑпѣхь, скꙑпѣах, скꙑпѣхскꙑпѣаше, скꙑпѣшескꙑпѣаше, скꙑпѣшескꙑпѣахомъ, скꙑпѣхомъ, скꙑпѣахомь, скꙑпѣхомь, скꙑпѣахом, скꙑпѣхомскꙑпѣашете, скꙑпѣшете, скꙑпѣасте, скꙑпѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
скꙑпѣахѫ, скꙑпѣхѫ, скꙑпѣахѹ, скꙑпѣхѹскꙑпѣаховѣ, скꙑпѣховѣскꙑпѣашета, скꙑпѣшета, скꙑпѣаста, скꙑпѣстаскꙑпѣашете, скꙑпѣшете, скꙑпѣасте, скꙑпѣсте
скꙑпѣт -скꙑплѭ -скꙑпш св Бликна тъгда свꙙтꙑ прѣклонвъ колѣнѣ.  помол сꙙ на мѣстѣ томъ.  скꙑпѣ множьство водъ много С 235.3—4 Изч С Гр βλύζω Нвб изкипя ОА ВА НТ Бот Дюв НГер ЕтМл МлБТР АР ЕтБАН БТР РБЕ ДА