Исторически речник
скра  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
скраскрꙑ, скрѫскрѣскрѫ, скрѹскроѭ, скроѫ, скроѧ, скроюскрѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
скроскрꙑскръ, скрьскрамъ, скрамьскрамскрахъ, скрахь
NfOuNfGuNfDu
скрѣскрѹскрама
скра -ꙑ ж Искра [образно] оставъшѣ скра стааго кръщенѣ въ дш его ... вьꙁгортъ сѧ вь немь СЕ 23b 5 ꙇ отъгънавъ мракъ грѣховънъ.  вьжьꙁ вь немь. ꙇскрѫ твоего мⷧдѣ СЕ 78а 8 Изч СЕ Гр σπινϑήρ ꙇскра Нвб искра ОА ВА НТ АК Бот Дюв НГер ЕтМл МлБТР ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА Срв Искра ЛИ Искро ЛИ Искров ФИ СтИл,РЛФИ