Исторически речник
сконьават сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сконьават сѧсконьаваѭ, сконьаваѫ, сконьаваѧ, сконьаваюсконьаваш, сконьаваеш, сконьаваашсконьаватъ, сконьаваетъ, сконьаваатъ, сконьавать, сконьаваеть, сконьаваать, сконьават, сконьавает, сконьаваатсконьавамъ, сконьаваемъ, сконьаваамъ, сконьавамь, сконьаваемь, сконьаваамь, сконьавам, сконьаваем, сконьаваам, сконьавамо, сконьаваемо, сконьаваамосконьавате, сконьаваете, сконьаваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сконьаваѭтъ, сконьаваѫтъ, сконьаваѧтъ, сконьаваютъ, сконьаваѭть, сконьаваѫть, сконьаваѧть, сконьавають, сконьаваѭт, сконьаваѫт, сконьаваѧт, сконьаваютсконьававѣ, сконьаваевѣ, сконьаваавѣсконьавата, сконьаваета, сконьаваатасконьавате, сконьаваете, сконьаваатесконьавасконьава
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сконьавамъ, сконьавамь, сконьавамсконьаватесконьававѣсконьаватасконьавахъ, сконьавахь, сконьавахсконьава
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сконьавасконьавахомъ, сконьавахомь, сконьавахом, сконьавахмꙑсконьавастесконьавашѧ, сконьавашѫ, сконьаваша, сконьаваше, сконьавахѫсконьаваховѣсконьаваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сконьавастесконьаваахъ, сконьавахъ, сконьаваахь, сконьавахь, сконьаваах, сконьавахсконьавааше, сконьавашесконьавааше, сконьавашесконьаваахомъ, сконьавахомъ, сконьаваахомь, сконьавахомь, сконьаваахом, сконьавахомсконьаваашете, сконьавашете, сконьаваасте, сконьавасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сконьаваахѫ, сконьавахѫ, сконьаваахѹ, сконьавахѹсконьавааховѣ, сконьаваховѣсконьаваашета, сконьавашета, сконьавааста, сконьавастасконьаваашете, сконьавашете, сконьаваасте, сконьавасте
сконьават сѧ -сконьаваѭ сѧ -сконьаваш сѧ несв Отивам към своя край, към своята гибел ꙇ сънде бѫрѣ вѣтръна въ еꙁеро. ꙇ сконьаваахѫ сѧ  вълаахѫ сѧ М Лк 8.23 Изч М З А Гр συμπληρὀομαι сконават сѧ Нвб Ø