Исторически речник
склат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
склатсколѭ, сколѧ, сколюсколешсколетъ, сколеть, сколетсколемъ, сколемь, сколем, сколемосколете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сколѭтъ, сколѧтъ, сколютъ, сколѭть, сколѧть, сколють, сколѭт, сколѧт, сколютсколевѣсколетасколетесколскол
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сколмь, сколꙗмь, сколѣмь, сколм, сколꙗм, сколѣмсколте, сколꙗте, сколѣтесколвѣ, сколꙗвѣ, сколѣвѣсколта, сколꙗта, сколѣтасклахъ, скьлахъ, склахь, скьлахь, склах, скьлахскла, скьла
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
скла, скьласклахомъ, скьлахомъ, склахомь, скьлахомь, склахом, скьлахом, склахмꙑ, скьлахмꙑскласте, скьластесклашѧ, скьлашѧ, склашѫ, скьлашѫ, склаша, скьлаша, склаше, скьлаше, склахѫ, скьлахѫсклаховѣ, скьлаховѣскласта, скьласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
скласте, скьласте*сколꙗахъ*сколꙗаше*сколꙗаше*сколꙗахомъ*сколꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*сколꙗахѫ*сколꙗаховѣ*сколꙗашета*сколꙗашете
склат -сколѭ -сколꙿеш св Заколя се обѣдъ мо ѹготовахъ. юньц мо  ѹптѣнаа сколена  вьсѣ готова М Мт 22.4 З1, А. Срв. СЕ 106а 19 Изч М З А СЕ Гр ϑύω Нвб изколя ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл МлБТР АР ЕтБАН ДА