Исторически речник
скаꙁт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
скаꙁтскажѫ, скажѹскаꙁшскаꙁтъ, скаꙁть, скаꙁтскаꙁмъ, скаꙁмь, скаꙁм, скаꙁмоскаꙁте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
скаꙁѧтъ, скаꙁѧть, скаꙁѧтскаꙁвѣскаꙁтаскаꙁтескаꙁскаꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
скаꙁмъ, скаꙁмь, скаꙁмскаꙁтескаꙁвѣскаꙁтаскаꙁхъ, скаꙁхь, скаꙁхскаꙁ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
скаꙁскаꙁхомъ, скаꙁхомь, скаꙁхом, скаꙁхмꙑскаꙁстескаꙁшѧ, скаꙁшѫ, скаꙁша, скаꙁше, скаꙁхѫскаꙁховѣскаꙁста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
скаꙁстескажаахъ, скажахъ, скажаахь, скажахь, скажаах, скаожахскажааше, скажашескажааше, скажашескажаахомъ, скажахомъ, скажаахомь, скажахомь, скажаахом, скажахомскажаашете, скажашете, скажаасте, скажасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
скажаахѫ, скажахѫ, скажаахѹ, скажахѹскажааховѣ, скажаховѣскажаашета, скажашета, скажааста, скажастаскажаашете, скажашете, скажаасте, скажасте
скаꙁт -скажѫ -скаꙁш св 1. Променя, изменя, преобразя дьнесь мѣдьнаꙗ врата сълом владꙑка нашъ хъ.  само сьмрьтно лце скаꙁлъ. пото же глагол҄ѫ лце. само мꙙ го прѣложлъ С 487.7 2. Кастрирам, скопя, направя някого евнух сѫтъ бо каженц же рѣва мнⷬ҇ѣ родшѧ сѧ тако. ꙇ сѫтъ каженц ѩже скаꙁшѧ лц М Мт 19.12 ЗI А Изч М З А С Гр εὐνουχίζω ἀφανίζω іскаꙁт скаꙁіт Нвб Срв изказявам “изхабявам” диал изказив ’нечист, недоброкачествен’ прил ЕтБАН ДА