Исторически речник
саѵрьскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
саѵрьскъ, саѵрьскьсаѵрьскасаѵрьскѹсаѵрьскъ, саѵрьскьсаѵрьскасаѵрьскомь, саѵрьскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
саѵрьсцѣсаѵрьскъсаѵрьсцсаѵрьскъ, саѵрьскьсаѵрьскомъ, саѵрьскомьсаѵрьскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
саѵрьскꙑсаѵрьсцѣхъ, саѵрьсцѣхьсаѵрьскасаѵрьскѹсаѵрьскомасаѵрьско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
саѵрьскасаѵрьскѹсаѵрьскосаѵрьскасаѵрьскомь, саѵрьскомъсаѵрьсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
саѵрьскасаѵрьскъ, саѵрьскьсаѵрьскомъ, саѵрьскомьсаѵрьскꙑсаѵрьскꙑсаѵрьсцѣхъ, саѵрьсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
саѵрьсцѣсаѵрьскѹсаѵрьскомасаѵрьскасаѵрьскꙑ, саѵрьскѫсаѵрьсцѣ, саѵрьстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
саѵрьскѫ, саѵрьскѹсаѵрьскоѭ, саѵрьскоѫ, саѵрьскоѧ, саѵрьскоюсаѵрьсцѣ, саѵрьстѣсаѵрьскꙑсаѵрьскъ, саѵрьскьсаѵрьскамъ, саѵрьскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
саѵрьскꙑсаѵрьскамсаѵрьскахъ, саѵрьскахьсаѵрьсцѣ, саѵрьстѣсаѵрьскѹсаѵрьскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
саѵрьскꙑ, саѵрьскꙑ, саѵрьскосаѵрьскаго, саѵрьскаего, саѵрьскааго, саѵрьскаго, саѵрьского, саѵрьскога, саѵрьскгосаѵрьскѹмѹ, саѵрьскѹемѹ, саѵрьскѹѹмѹ, саѵрьскѹмѹ, саѵрьскоомѹ, саѵрьскомѹ, саѵрьскоѹмѹ, саѵрьскмѹсаѵрьскꙑ, саѵрьскꙑ, саѵрьскосаѵрьскаго, саѵрьскаего, саѵрьскааго, саѵрьскаго, саѵрьского, саѵрьскога, саѵрьскгосаѵрьскꙑмь, саѵрьскꙑмь, саѵрьскꙑмъ, саѵрьскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
саѵрьсцѣмь, саѵрьсцѣемь, саѵрьсцѣѣмь, саѵрьсцѣамь, саѵрьсцѣмь, саѵрьсцѣмъ, саѵрьсцѣемъ, саѵрьсцѣѣмъ, саѵрьсцѣамъ, саѵрьсцѣмъ, саѵрьскомь, саѵрьскомъсаѵрьскꙑ, саѵрьскꙑ, саѵрьскосаѵрьсцсаѵрьскꙑхъ, саѵрьскꙑхъ, саѵрьскꙑхь, саѵрьскꙑхь, саѵрьсцѣхъ, саѵрьсцѣхьсаѵрьскꙑмъ, саѵрьскꙑмъ, саѵрьскꙑмь, саѵрьскꙑмь, саѵрьсцѣмъ, саѵрьсцѣмьсаѵрьскꙑѧ, саѵрьскꙑꙗ, саѵрьскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
саѵрьскꙑм, саѵрьскꙑмсаѵрьскꙑхъ, саѵрьскꙑхъ, саѵрьскꙑхь, саѵрьскꙑхьсаѵрьскаꙗ, саѵрьскаа, саѵрьскаѣсаѵрьскѹю, саѵрьскоюсаѵрьскꙑма, саѵрьскꙑмасаѵрьско, саѵрьское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
саѵрьскаго, саѵрьскаего, саѵрьскааго, саѵрьскаго, саѵрьского, саѵрьскога, саѵрьскгосаѵрьскѹмѹ, саѵрьскѹемѹ, саѵрьскѹѹмѹ, саѵрьскѹмѹ, саѵрьскоомѹ, саѵрьскомѹ, саѵрьскоѹмѹ, саѵрьскмѹсаѵрьско, саѵрьскоесаѵрьскаго, саѵрьскаего, саѵрьскааго, саѵрьскаго, саѵрьского, саѵрьскога, саѵрьскгосаѵрьскꙑмь, саѵрьскꙑмь, саѵрьскꙑмъ, саѵрьскꙑмъсаѵрьсцѣмь, саѵрьсцѣемь, саѵрьсцѣѣмь, саѵрьсцѣамь, саѵрьсцѣмь, саѵрьсцѣмъ, саѵрьсцѣемъ, саѵрьсцѣѣмъ, саѵрьсцѣамъ, саѵрьсцѣмъ, саѵрьскомь, саѵрьскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
саѵрьско, саѵрьскоесаѵрьскаꙗ, саѵрьскаа, саѵрьскаѣ, саѵрьскаѧсаѵрьскꙑхъ, саѵрьскꙑхъ, саѵрьскꙑхь, саѵрьскꙑхь, саѵрьсцѣхъ, саѵрьсцѣхьсаѵрьскꙑмъ, саѵрьскꙑмъ, саѵрьскꙑмь, саѵрьскꙑмь, саѵрьсцѣмъ, саѵрьсцѣмьсаѵрьскаꙗ, саѵрьскаа, саѵрьскаѣ, саѵрьскаѧсаѵрьскꙑм, саѵрьскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
саѵрьскꙑхъ, саѵрьскꙑхъ, саѵрьскꙑхь, саѵрьскꙑхьсаѵрьсцѣсаѵрьскѹю, саѵрьскоюсаѵрьскꙑма, саѵрьскꙑмасаѵрьскаꙗ, саѵрьскаа, саѵрьскаѣ, саѵрьскаѧсаѵрьскꙑѧ, саѵрьскꙑꙗ, саѵрьскѫѭ, саѵрьскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
саѵрьсцѣ, саѵрьстѣ, саѵрьскосаѵрьскѫѭ, саѵрьскѹю, саѵрьскоѭ, саѵрьскоюсаѵрьскѫѭ, саѵрьскоѫ, саѵрьскоѧ, саѵрьскоюсаѵрьсцѣ, саѵрьстѣсаѵрьскꙑѧ, саѵрьскꙑꙗ, саѵрьскꙑесаѵрьскꙑхъ, саѵрьскꙑхъ, саѵрьсцѣхъ, саѵрьстѣхъ, саѵрьскꙑхь, саѵрьскꙑхь, саѵрьсцѣхь, саѵрьстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
саѵрьскꙑмъ, саѵрьскꙑмъ, саѵрьсцѣмъ, саѵрьстѣмъ, саѵрьскꙑмь, саѵрьскꙑмь, саѵрьсцѣмь, саѵрьстѣмьсаѵрьскꙑѧ, саѵрьскꙑꙗ, саѵрьскꙑесаѵрьскꙑм, саѵрьскꙑмсаѵрьскꙑхъ, саѵрьскꙑхъ, саѵрьскꙑхь, саѵрьскꙑхьсаѵрьсцѣ, саѵрьстѣсаѵрьскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
саѵрьскꙑма, саѵрьскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
саѵрьскъ -ꙑ прил от МИ Исаврийски, който се отнася до Исаврия вовода сꙑ савръскꙋмѹ ѧꙁꙑкѹ ... мол го С 564.8—9 апостолъ паѵлъ. походꙙ ѧꙁꙑкꙑ. доде  къ странамъ саѵръскьімъ С 24.6—7 ꙗснѫ рѣѭ. саврьскꙑмꙿ ѧꙁꙑкомъ отъвѣшта глагол҄ꙙ С 49.1 потомь же несторъ кꙿто вь тѣхъ мѣстѣхъ. добрааго корене обрѣтъ сꙙ. нада нарцамѫ мꙑ женѫ. жвѫшта вь вьс нарцамѣ вдана. сѫшт отъ града саѵрьскааго. ї. попьрштъ.  проꙁꙙбоста плода благовѣрънааго С 24.24 вь пештерѣ ... жде по обꙑаю мъ бѣаше творт съборъ саѵрьскѹѹмѹ градѹ С 26.16—17 саѵръска града люд ... подошꙙ на н҄ь С 50.25—26 Изч С Гр τῶν ᾿Ισαύρων τῆς ᾿Ισαυρίας ᾿Ισαυρικός савръскъ саврьскъ саѵръскъ