Исторически речник
саавовъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
саавовъ, саавовьсаавовасаавовѹсаавовъ, саавовьсаавовасаавовомь, саавовомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
саавовѣсаавовъсаавовсаавовъ, саавовьсаавовомъ, саавовомьсаавовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
саавовꙑсаавовѣхъ, саавовѣхьсаавовасаавовѹсаавовомасаавово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
саавовасаавовѹсаавовосаавовасаавовомь, саавовомъсаавовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
саавовасаавовъ, саавовьсаавовомъ, саавовомьсаавовасаавовꙑсаавовѣхъ, саавовѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
саавовѣсаавовѹсаавовомасаавовасаавовꙑ, саавовѫсаавовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
саавовѫ, саавовѹсаавовоѭ, саавовоѫ, саавовоѧ, саавовоюсаавовѣсаавовꙑсаавовъ, саавовьсаавовамъ, саавовамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
саавовꙑсаавовамсаавовахъ, саавовахьсаавовѣсаавовѹсаавовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
саавовъ прил притеж ЛИ Исавов, който се отнася до Исав [Едом] — първороден син на старозаветния патриарх Исак [Исаак] и на Ревека [Бит 25.24—34] влко гі бже нашъ ... ꙇꙁволе вѣьнааго своего ѣкова ... ꙇ ꙁбаввъ і отъ рѫкꙑ саавовꙑ ... ꙇ нꙑнѣ ꙁвол СЕ 15а 11 же ѹслꙑшавъ ꙗкѡва молꙙшта сꙙ. бѣжꙙшта вьспрѣштенꙗ саавова ...  насъ ѹслꙑш г С 77.17 Изч СЕ С Гр [τοῦ] ᾿Ησαύ [τοῦ] ᾿Ησαῦ [τοῦ] ᾿Ησαῦ От евр ēśaw “космат”