Исторически речник
родовъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
родовъ, родовьродовародовѹродовъ, родовьродовародовомь, родовомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
родовѣродовъродовродовъ, родовьродовомъ, родовомьродовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
родовꙑродовѣхъ, родовѣхьродовародовѹродовомародово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
родовародовѹродовородовародовомь, родовомъродовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
родовародовъ, родовьродовомъ, родовомьродовародовꙑродовѣхъ, родовѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
родовѣродовѹродовомародовародовꙑ, родовѫродовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
родовѫ, родовѹродовоѭ, родовоѫ, родовоѧ, родовоюродовѣродовꙑродовъ, родовьродовамъ, родовамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
родовꙑродовамродовахъ, родовахьродовѣродовѹродовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
родовъ прил притеж от ЛИ 1. Иродов, на Ирод I Велики  бѣ тѹ до ѹмрътвѣ родова А Мт 2.15 СК Б 2. Иродов, на Ирод Антипа дьн же бꙑвъшѹ роꙁьства родова. плѧса дъшт родѣдна по срѣдѣ  ѹгод родов М Мт 14.6 З блюдѣте сѧ отъ кваса фарсѣска. ꙇ отъ кваса родова М Мк 8.15 З нꙁ о ѹньжен родовѣ М 77а 28 тъ прохождааше. скоꙁѣ градꙑ ... ꙇ оба на десѧте съ нмь ... ꙇ оанна жена хѹꙁанѣ прставънка родова М Лк 8.3 ꙇ раꙁѹмѣвъ ѣко отъ област родовꙑ естъ. посъла  къ іродѹ сѫштю  томѹ въ рѹсалмѣ вь дьн тꙑ М Лк 23.7 З їѡанъ ... посъланꙑ отъ тьмнцꙙ родовꙑ. въ тьмнцѫ дѹшевънѫѭ С 461.12 Изч М З А СК Б С Гр τοῦ ῾Ηρῴδου ꙇродовъ