Исторически речник
рн  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
рн, рнрнѩ, рнѧ, рнѫ, рнерн, рнрнѭ, рнѫ, рнѧ, рнюрнѭ, рнеѫ, рнеѧ, рнеюрн, рн
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
рн, рн-----
NfOuNfGuNfDu
---
рн ж МИ “Св. Ирина” — църква в Цариград, посветена на християнската мъченица Ирина да ... ьстьно тѣло прѣподобънаго. првеꙁѫтъ вь велкѫѭ цръкъве. ꙗже тъгда рн нарцааше сꙙ С 208.16 Изч С Гр Εἰρήνη Нвб Срв Ирина ЛИ Иринка ЛИ Ирин ЛИ Иринов ФИ Иринков ФИ Иринчов ФИ СтИл, РЛФИ