Исторически речник
раклъ  
раклъ [погр. Т] вж ракл