Исторически речник
осфовъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
осфовъ, осфовьосфоваосфовѹосфовъ, осфовьосфоваосфовомь, осфовомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
осфовѣосфовъосфовосфовъ, осфовьосфовомъ, осфовомьосфовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
осфовꙑосфовѣхъ, осфовѣхьосфоваосфовѹосфовомаосфово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
осфоваосфовѹосфовоосфоваосфовомь, осфовомъосфовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
осфоваосфовъ, осфовьосфовомъ, осфовомьосфоваосфовꙑосфовѣхъ, осфовѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
осфовѣосфовѹосфовомаосфоваосфовꙑ, осфовѫосфовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
осфовѫ, осфовѹосфовоѭ, осфовоѫ, осфовоѧ, осфовоюосфовѣосфовꙑосфовъ, осфовьосфовамъ, осфовамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
осфовꙑосфовамосфовахъ, осфовахьосфовѣосфовѹосфовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
осфовъ прил притеж ЛИ 1. Йосифов, на Йосиф — син на патриарх Иаков и Рахил їꙁбавілъ есі мꙑшьцеѭ твоеѭ люді твоѩ. снꙑ їѣковлѩ їосіфовꙑ СП 76.16 ї отърінѫ село іосіфово СП 77.67 2. Йосифов, на Йосиф — един от прадедите на Христос, син на Йонан ꙇ тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ ... ꙇюдовъ. (о)сфовъ. ꙇоананевъ М Лк 3.30 З 3. Йосифов, на Йосиф — един от прадедите на Христос, син на Матата̀ снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ ... ꙇ аннаевъ. ꙇосфовъ. маттатевъ М Лк 3.24 З 4. Йосифов, на Йосиф — един от прадедите на Христос, живял след вавилонския плен; син на Юда снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ ... семеоновъ. ꙇосфовъ. ꙇюднъ М Лк 3.26 З 5. Йосифов, на Йосиф Обручник — годеникът и съпругът на Дева Мария [майката на Христос] снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. ꙇосфовъ М Лк 3.23 З не сь л естъ с. снъ осфовъ М Йо 6.42 З,А. Срв. Лк 4.22 М,А [146b 27] М З А СК СП Гр τοῦ ᾿Ιωσήφ осіфовъ ꙇосфовъ іосіфовъ їосіфовъ Нвб Йосифов ФИ СтИл,РЛФИ