Исторически речник
осовъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
осовъ, осовьосоваосовѹосовъ, осовьосоваосовомь, осовомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
осовѣосовъосовосовъ, осовьосовомъ, осовомьосовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
осовꙑосовѣхъ, осовѣхьосоваосовѹосовомаосово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
осоваосовѹосовоосоваосовомь, осовомъосовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
осоваосовъ, осовьосовомъ, осовомьосоваосовꙑосовѣхъ, осовѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
осовѣосовѹосовомаосоваосовꙑ, осовѫосовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
осовѫ, осовѹосовоѭ, осовоѫ, осовоѧ, осовоюосовѣосовꙑосовъ, осовьосовамъ, осовамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
осовꙑосовамосовахъ, осовахьосовѣосовѹосовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
осовъ прил притеж ЛИ 1. Йосиев [Иосиев], на Йосия [Иосия] — един от прадедите на Христос снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ ... ꙇровъ. ꙇосовъ. елеꙁеровъ М Лк 3.29 З 2. Йосиев [Иосиев], на Йосия [Иосия] — братът на ап. Яков Мали [Алфеев] бѣахѫ же  женꙑ ꙁдалее ꙁърѧштѧ. въ нхъже бѣ  марѣ магдалн. ꙇ марѣ ѣкова малаего. ꙇ мат осова. ꙇ салом М Мк 15.40 З марѣ же магдалн. ꙇ марѣ осова ꙁьрѣашете къде  полагаахѫ М Мк 15.47 З 11с 18 [А 11 с 18 погр. осіфова] Изч М З Гр τοῦ ᾿Ιωσῆφ τοῦ ᾿Ιωσῆτος τοῦ ᾿Ιωσῆ ꙇосовъ