Исторически речник
орамовъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
орамовъ, орамовьорамоваорамовѹорамовъ, орамовьорамоваорамовомь, орамовомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
орамовѣорамовъорамоворамовъ, орамовьорамовомъ, орамовомьорамовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
орамовꙑорамовѣхъ, орамовѣхьорамоваорамовѹорамовомаорамово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
орамоваорамовѹорамовоорамоваорамовомь, орамовомъорамовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
орамоваорамовъ, орамовьорамовомъ, орамовомьорамоваорамовꙑорамовѣхъ, орамовѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
орамовѣорамовѹорамовомаорамоваорамовꙑ, орамовѫорамовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
орамовѫ, орамовѹорамовоѭ, орамовоѫ, орамовоѧ, орамовоюорамовѣорамовꙑорамовъ, орамовьорамовамъ, орамовамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
орамовꙑорамоваморамовахъ, орамовахьорамовѣорамовѹорамовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
орамовъ прил притеж ЛИ Йоримов, на Йорим [Иорим] — един от прадедите на Христос ꙇ тъ бѣ съ ... снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ ... елеꙁеровъ. ꙇорамовъ. маттатовъ М Лк 3.29 З Изч М З Гр τοῦ ᾿Ιωρίμ ꙇорамовъ ꙇерамовъ