Исторически речник
оарамовъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
оарамовъ, оарамовьоарамоваоарамовѹоарамовъ, оарамовьоарамоваоарамовомь, оарамовомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
оарамовѣоарамовъоарамовоарамовъ, оарамовьоарамовомъ, оарамовомьоарамовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
оарамовꙑоарамовѣхъ, оарамовѣхьоарамоваоарамовѹоарамовомаоарамово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
оарамоваоарамовѹоарамовооарамоваоарамовомь, оарамовомъоарамовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
оарамоваоарамовъ, оарамовьоарамовомъ, оарамовомьоарамоваоарамовꙑоарамовѣхъ, оарамовѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
оарамовѣоарамовѹоарамовомаоарамоваоарамовꙑ, оарамовѫоарамовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
оарамовѫ, оарамовѹоарамовоѭ, оарамовоѫ, оарамовоѧ, оарамовоюоарамовѣоарамовꙑоарамовъ, оарамовьоарамовамъ, оарамовамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
оарамовꙑоарамовамоарамовахъ, оарамовахьоарамовѣоарамовѹоарамовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
оарамовъ прил притеж ЛИ Йоарамов, на Йоарам — един от прадедите на Христос ꙇ тъ бѣ съ ... снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ ... амнадавовъ. арамовъ. ꙇоаⷬ҇мовъ. есромовъ М Лк 3.33 З Изч М З Гр τοῦ ᾿Ιωαράμ τοῦ ᾿Ιωράμ ꙇоарамовъ