Исторически речник
оановъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
оановъ, оановьоановаоановѹоановъ, оановьоановаоановомь, оановомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
оановѣоановъоановоановъ, оановьоановомъ, оановомьоановꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
оановꙑоановѣхъ, оановѣхьоановаоановѹоановомаоаново
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
оановаоановѹоановооановаоановомь, оановомъоановѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
оановаоановъ, оановьоановомъ, оановомьоановаоановꙑоановѣхъ, оановѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
оановѣоановѹоановомаоановаоановꙑ, оановѫоановѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
оановѫ, оановѹоановоѭ, оановоѫ, оановоѧ, оановоюоановѣоановꙑоановъ, оановьоановамъ, оановамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
оановꙑоановамоановахъ, оановахьоановѣоановѹоановама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
оановъ прил притеж ЛИ 1. Йоанов — който се отнася до Йоан Кръстител і се естъ съвѣдѣтел҄ьство ꙇоаново З Йо 1.19А крьштене оаново отъ кѫдѫ бѣ М Мк 11.30 З і бѣахѫ ѹенц оанов. ꙇ фарсе постѧще сѧ М Мк 2.18 З се бо стъ шестꙑ мѣсꙙць. ꙁаꙙтю їѡановѹ С 245.15 не дасть л мѹ родьствѹ їѡановѹ благовѣштенꙗ С 249.6 2. Йоанов — който се отнася до Йоан Богослов аплъ. пръвааго посланѣ ѡ(анѡва) Е 36б 15 3. Йоанов — който се отнася до Йоан Мълчаливи ѹстро богъ. ꙗвт съкровъно богатъство їѡанново С 293.21  отътол ѹвѣдѣнъ бꙑстъ родъ їѡанновъ  епскѹпьство С 295.5—6 М З А ЗП Е С Гр τοῦ ᾿Ιωάννου ꙇоановъ ꙇоанꙿновъ їѡановъ їѡанновъ їѡ(анѡвъ) Нвб Ø