Исторически речник
оан҄евъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
оан҄евъ, оан҄евьоан҄еваоан҄евѹоан҄евь, оан҄евъоан҄еваоан҄евомь, оан҄евомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
оан҄евѣоан҄еве, оан҄евъоан҄евоан҄евъ, оан҄евьоан҄евомъ, оан҄евомьоан҄евꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
оан҄евꙑоан҄евѣхъ, оан҄евѣхьоан҄еваоан҄евѹоан҄евомаоан҄ево
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
оан҄еваоан҄евѹоан҄евооан҄еваоан҄евомь, оан҄евомъоан҄евѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
оан҄еваоан҄евъ, оан҄евьоан҄евомъ, оан҄евомьоан҄еваоан҄евꙑоан҄евѣхъ, оан҄евѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
оан҄евѣоан҄евѹоан҄евомаоан҄еваоан҄евꙑ, оан҄евѫоан҄евѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
оан҄евѫ, оан҄евѹоан҄евоѭ, оан҄евоѫ, оан҄евоѧ, оан҄евоюоан҄евѣоан҄евꙑоан҄евъ, оан҄евьоан҄евамъ, оан҄евамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
оан҄евꙑоан҄евамоан҄евахъ, оан҄евахьоан҄евѣоан҄евѹоан҄евама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
оан҄евꙑ, оан҄евꙑ, оан҄евооан҄еваго, оан҄еваего, оан҄евааго, оан҄еваго, оан҄евого, оан҄евога, оан҄евгооан҄евѹмѹ, оан҄евѹемѹ, оан҄евѹѹмѹ, оан҄евѹмѹ, оан҄евоомѹ, оан҄евомѹ, оан҄евоѹмѹ, оан҄евмѹоан҄евꙑ, оан҄евꙑ, оан҄евооан҄еваго, оан҄еваего, оан҄евааго, оан҄еваго, оан҄евого, оан҄евога, оан҄евгооан҄евꙑмь, оан҄евꙑмь, оан҄евꙑмъ, оан҄евꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
оан҄евѣмь, оан҄евѣемь, оан҄евѣѣмь, оан҄евѣамь, оан҄евѣмь, оан҄евѣмъ, оан҄евѣемъ, оан҄евѣѣмъ, оан҄евѣамъ, оан҄евѣмъ, оан҄евомь, оан҄евомъоан҄евꙑ, оан҄евꙑ, оан҄евооан҄евоан҄евꙑхъ, оан҄евꙑхъ, оан҄евꙑхь, оан҄евꙑхь, оан҄евѣхъ, оан҄евѣхьоан҄евꙑмъ, оан҄евꙑмъ, оан҄евꙑмь, оан҄евꙑмь, оан҄евѣмъ, оан҄евѣмьоан҄евꙑѧ, оан҄евꙑꙗ, оан҄евꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
оан҄евꙑм, оан҄евꙑмоан҄евꙑхъ, оан҄евꙑхъ, оан҄евꙑхь, оан҄евꙑхьоан҄еваꙗ, оан҄еваа, оан҄еваѣоан҄евѹю, оан҄евоюоан҄евꙑма, оан҄евꙑмаоан҄ево, оан҄евое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
оан҄еваго, оан҄еваего, оан҄евааго, оан҄еваго, оан҄евого, оан҄евога, оан҄евгооан҄евѹмѹ, оан҄евѹемѹ, оан҄евѹѹмѹ, оан҄евѹмѹ, оан҄евоомѹ, оан҄евомѹ, оан҄евоѹмѹ, оан҄евмѹоан҄ево, оан҄евоеоан҄еваго, оан҄еваего, оан҄евааго, оан҄еваго, оан҄евого, оан҄евога, оан҄евгооан҄евꙑмь, оан҄евꙑмь, оан҄евꙑмъ, оан҄евꙑмъоан҄евѣмь, оан҄евѣемь, оан҄евѣѣмь, оан҄евѣамь, оан҄евѣмь, оан҄евѣмъ, оан҄евѣемъ, оан҄евѣѣмъ, оан҄евѣамъ, оан҄евѣмъ, оан҄евомь, оан҄евомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
оан҄ево, оан҄евоеоан҄еваꙗ, оан҄еваа, оан҄еваѣ, оан҄еваѧоан҄евꙑхъ, оан҄евꙑхъ, оан҄евꙑхь, оан҄евꙑхь, оан҄евѣхъ, оан҄евѣхьоан҄евꙑмъ, оан҄евꙑмъ, оан҄евꙑмь, оан҄евꙑмь, оан҄евѣмъ, оан҄евѣмьоан҄еваꙗ, оан҄еваа, оан҄еваѣ, оан҄еваѧоан҄евꙑм, оан҄евꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
оан҄евꙑхъ, оан҄евꙑхъ, оан҄евꙑхь, оан҄евꙑхьоан҄евѣоан҄евѹю, оан҄евоюоан҄евꙑма, оан҄евꙑмаоан҄еваꙗ, оан҄еваа, оан҄еваѣ, оан҄еваѧоан҄евꙑѧ, оан҄евꙑꙗ, оан҄евѫѭ, оан҄евꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
оан҄евѣ, оан҄евооан҄евѫѭ, оан҄евѹю, оан҄евоѭ, оан҄евоюоан҄евѫѭ, оан҄евоѫ, оан҄евоѧ, оан҄евоюоан҄евѣоан҄евꙑѧ, оан҄евꙑꙗ, оан҄евꙑеоан҄евꙑхъ, оан҄евꙑхъ, оан҄евѣхъ, оан҄евꙑхь, оан҄евꙑхь, оан҄евѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
оан҄евꙑмъ, оан҄евꙑмъ, оан҄евѣмъ, оан҄евꙑмь, оан҄евꙑмь, оан҄евѣмьоан҄евꙑѧ, оан҄евꙑꙗ, оан҄евꙑеоан҄евꙑм, оан҄евꙑмоан҄евꙑхъ, оан҄евꙑхъ, оан҄евꙑхь, оан҄евꙑхьоан҄евѣоан҄евѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
оан҄евꙑма, оан҄евꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
оан҄евъ прил притеж ЛИ Йоанов, който се отнася до Йоан Мълчаливи ѹта сꙙ отъ старца ъстънааго савꙑ съкровште їѡанвъ ѹправьн С 283.19 Изч С Гр τοῦ ᾿Ιωάννου їѡанвъ Нвб Ø