Исторически речник
оак҄мъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
оак҄мъ, оак҄мьоак҄маоак҄мѹ, оак҄мовоак҄мъ, оак҄мьоак҄маоак҄момь, оак҄момъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
оак҄мѣоак҄ме----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
оак҄мъ м ЛИ Йоаким — баща на Дева Мария [майката на Христос] и съпруг на Ана. Пр. на 9 септември мⷰ҇ѣ ѳ҃ стаго (акм)а  аньнꙑ СК 126b17 А СК Е Гр ᾿Ιωακίμ От евр ҄Ĭehō҄iāqim, Iō҄iāqīm ’Яхве ще въздигне’ акмъ акмъ Нвб Йоаким ЛИ Йоким ЛИ Йоакимов ФИ Йокимов ФИ СтИл,РЛФИ