Исторически речник
ноѩꙁꙑьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
ноѩꙁꙑьнкъ, ноѩꙁꙑьнкь, ноѩꙁꙑънкъ, ноѩꙁꙑънкь, ноѩꙁꙑнкъ, ноѩꙁꙑнкьноѩꙁꙑьнка, ноѩꙁꙑънка, ноѩꙁꙑнканоѩꙁꙑьнкѹ, ноѩꙁꙑънкѹ, ноѩꙁꙑнкѹноѩꙁꙑьнкъ, ноѩꙁꙑьнкь, ноѩꙁꙑънкъ, ноѩꙁꙑънкь, ноѩꙁꙑнкъ, ноѩꙁꙑнкьноѩꙁꙑьнка, ноѩꙁꙑънка, ноѩꙁꙑнканоѩꙁꙑьнкомь, ноѩꙁꙑьнкомъ, ноѩꙁꙑънкомь, ноѩꙁꙑънкомъ, ноѩꙁꙑнкомь, ноѩꙁꙑнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
ноѩꙁꙑьнцѣ, ноѩꙁꙑънцѣ, ноѩꙁꙑнцѣноѩꙁꙑьне, ноѩꙁꙑъне, ноѩꙁꙑненоѩꙁꙑьнц, ноѩꙁꙑънц, ноѩꙁꙑнцноѩꙁꙑьнкъ, ноѩꙁꙑьнкь, ноѩꙁꙑънкъ, ноѩꙁꙑънкь, ноѩꙁꙑнкъ, ноѩꙁꙑнкьноѩꙁꙑьнкомъ, ноѩꙁꙑьнкомь, ноѩꙁꙑънкомъ, ноѩꙁꙑънкомь, ноѩꙁꙑнкомъ, ноѩꙁꙑнкомьноѩꙁꙑьнкꙑ, ноѩꙁꙑънкꙑ, ноѩꙁꙑнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
ноѩꙁꙑьнкꙑ, ноѩꙁꙑънкꙑ, ноѩꙁꙑнкꙑноѩꙁꙑьнцѣхъ, ноѩꙁꙑьнцѣхь, ноѩꙁꙑънцѣхъ, ноѩꙁꙑънцѣхь, ноѩꙁꙑнцѣхъ, ноѩꙁꙑнцѣхьноѩꙁꙑьнка, ноѩꙁꙑънка, ноѩꙁꙑнканоѩꙁꙑьнкѹ, ноѩꙁꙑънкѹ, ноѩꙁꙑнкѹноѩꙁꙑьнкома, ноѩꙁꙑънкома, ноѩꙁꙑнкома
ноѩꙁꙑьнкъ м Чужденец ноѧꙁꙑьнц ътѫтъ ѳомѫ С 509.8 въ ко прѧ ноѧꙁꙑꙿнка плѣнъ С 512.6 Изч С Гр [ὁ] βάρβαρος ноѧꙁꙑьнкъ ноѧꙁꙑꙿнкъ Нвб иноязичник остар книж ВА