Исторически речник
носъкаꙁамъ  
носъкаꙁамъ прил Иносказателен, който се изразява не направо, иносказателно ѣже еста носъкаꙁаема. сѣ бо еста два ꙁавѣта Е 27б 10 Изч Е Калка от гр ἀλληγορούμενος Нвб Срв иносказателен