Исторически речник
нодѹшьно  
нодѹшьно нареч Единодушно а ꙇже отъ поганъ. ꙇнодшъно его прімахѫ К 13b 18 Срв. С450.25 Изч К С Гр προϑύμως ꙇнодѹшъно Нвб Срв [ед]инодушно