Исторически речник
лосъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
лосъ, лосьлосалосѹ, лосовлосъ, лосьлосалосомь, лосомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
лосѣлоселос, лосовелосъ, лось, лосовъ, лосовьлосомъ, лосомь, лосовомъ, лосовомьлосꙑ, лосовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
лосꙑ, лосовꙑ, лосъмлосѣхъ, лосѣхь, лосохъ, лосохь, лосовохъ, лосовохьлосалосѹлосома
лосъ м Вероятно някакво вредно животно или насекомо. Според Фърчек, с. 93 под въпрос, се касае за ихневмон — четирикрило насекомо с жило на пчела ꙁаьнѫ нꙑнѣ глат. мена гадомъ. прѫгъ. сланѫ. ръвенꙑ прѫгъ. катааросъ. флосъ ꙇлосъ СЕ 59а 17 Изч СЕ От гр ὕλος ꙇлосъ Нвб Ø