Исторически речник
лвъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
лвъ, лвьлвалвѹлвь, лвълвалвомь, лвомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
лвѣлве, лвълвлвъ, лвьлвомъ, лвомьлвꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
лвꙑлвѣхъ, лвѣхьлвалвѹлвомалво
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
лвалвѹлволвалвомь, лвомълвѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
лвалвъ, лвьлвомъ, лвомьлвалвꙑлвѣхъ, лвѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
лвѣлвѹлвомалвалвꙑ, лвѫлвѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
лвѫ, лвѹлвоѭ, лвоѫ, лвоѧ, лвоюлвѣлвꙑлвъ, лвьлвамъ, лвамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
лвꙑлвамлвахъ, лвахьлвѣлвѹлвама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
лвꙑ, лвꙑ, лволваго, лваего, лвааго, лваго, лвого, лвога, лвголвѹмѹ, лвѹемѹ, лвѹѹмѹ, лвѹмѹ, лвоомѹ, лвомѹ, лвоѹмѹ, лвмѹлвꙑ, лвꙑ, лволваго, лваего, лвааго, лваго, лвого, лвога, лвголвꙑмь, лвꙑмь, лвꙑмъ, лвꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
лвѣмь, лвѣемь, лвѣѣмь, лвѣамь, лвѣмь, лвѣмъ, лвѣемъ, лвѣѣмъ, лвѣамъ, лвѣмъ, лвомь, лвомълвꙑ, лвꙑ, лволвлвꙑхъ, лвꙑхъ, лвꙑхь, лвꙑхь, лвѣхъ, лвѣхьлвꙑмъ, лвꙑмъ, лвꙑмь, лвꙑмь, лвѣмъ, лвѣмьлвꙑѧ, лвꙑꙗ, лвꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
лвꙑм, лвꙑмлвꙑхъ, лвꙑхъ, лвꙑхь, лвꙑхьлваꙗ, лваа, лваѣлвѹю, лвоюлвꙑма, лвꙑмалво, лвое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
лваго, лваего, лвааго, лваго, лвого, лвога, лвголвѹмѹ, лвѹемѹ, лвѹѹмѹ, лвѹмѹ, лвоомѹ, лвомѹ, лвоѹмѹ, лвмѹлво, лвоелваго, лваего, лвааго, лваго, лвого, лвога, лвголвꙑмь, лвꙑмь, лвꙑмъ, лвꙑмълвѣмь, лвѣемь, лвѣѣмь, лвѣамь, лвѣмь, лвѣмъ, лвѣемъ, лвѣѣмъ, лвѣамъ, лвѣмъ, лвомь, лвомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
лво, лвоелваꙗ, лваа, лваѣ, лваѧлвꙑхъ, лвꙑхъ, лвꙑхь, лвꙑхь, лвѣхъ, лвѣхьлвꙑмъ, лвꙑмъ, лвꙑмь, лвꙑмь, лвѣмъ, лвѣмьлваꙗ, лваа, лваѣ, лваѧлвꙑм, лвꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
лвꙑхъ, лвꙑхъ, лвꙑхь, лвꙑхьлвѣлвѹю, лвоюлвꙑма, лвꙑмалваꙗ, лваа, лваѣ, лваѧлвꙑѧ, лвꙑꙗ, лвѫѭ, лвꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
лвѣ, лволвѫѭ, лвѹю, лвоѭ, лвоюлвѫѭ, лвоѫ, лвоѧ, лвоюлвѣлвꙑѧ, лвꙑꙗ, лвꙑелвꙑхъ, лвꙑхъ, лвѣхъ, лвꙑхь, лвꙑхь, лвѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
лвꙑмъ, лвꙑмъ, лвѣмъ, лвꙑмь, лвꙑмь, лвѣмьлвꙑѧ, лвꙑꙗ, лвꙑелвꙑм, лвꙑмлвꙑхъ, лвꙑхъ, лвꙑхь, лвꙑхьлвѣлвѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
лвꙑма, лвꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
лвъ прил притеж от ЛИ Илиев, на Илия — бащата на Йосиф Обручник [мъжът на Дева Мария] ꙇ тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. ꙇосфовъ. ꙇлевъ М Лк 3.23 Изч М Гр τοῦ ᾿Ηλί ꙇлевъ Нвб илиев прил притеж ОА ВА ЕтБАН Срв Илиевци МИ ПК,Пр. в им Илиев бряст МИ Илиев връх МИ КП,МИБелосл Илиево МИ ВК,Мя